Oddělení klávesových nástrojů

S těmito slovy by jistě souhlasili i manželé Horcí, z jejichž podnětu byla roku 1991 založena konzervatoř, která jako jediná u nás v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi. Jejími prvními žáky byli především varhaníci, a tak můžeme s trochou nadsázky tvrdit, že klávesové oddělení bylo přímo u zrodu školy. Jeho současná podoba je zcela jiná.  Nabízí vzdělávání v hlavních oborech klavír a varhany a nově také v oboru cembalo. Spadá pod něj i výuka povinného klavíru a korepetice, týkající se všech studentů školy, a díky tomu patří k největším oddělením Konzervatoře Evangelické akademie. Naši pedagogové jsou absolventy tuzemských i zahraničních vysokých škol a řada z nich se věnuje paralelně také koncertní činnosti. Ve svých oborech se stále zdokonalují a přednášejí na různých kurzech a seminářích, např. v rámci Olomouckých mistrovských interpretačních kurzů nebo Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jejich snahou je vychovávat ze svých žáků nejen profesionální hudebníky, ale také kvalitní lidské osobnosti. Absolventi klávesového oddělení KEA se již od počátku s úspěchem uplatňují jako sóloví i komorní hráči, korepetitoři, pedagogové, regenschori, církevní hudebníci a organizátoři hudebního života.

Vedoucí oddělení

MgA. Lucie Fišerová
lucie.fiserova@ckonz.cz

Pedagogové

Hra na klavír

doc. Alice Rajnohová, Ph.D.

MgA. Markéta Šikulová

MgA. Ivo Meisl

MgA. Jana Šumníková

Hra na varhany, Improvizace

MgA. Karel Martínek

MgA. Hana Ryšavá

Mgr. Helena Vodičková

Hra na cembalo

MgA. Lucie Fišerová

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

Povinný klavír, Korepetice a studium úloh / Korepetice

Mgr. Milena Buriánková

MgA. Lucie Fišerová

Mgr. et Mgr. Václav Horák

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Mgr. Eva Kamarádová

Mgr. Jitka Křivánková

doc. Alice Rajnohová, Ph.D

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

Mgr. Bc. Lenka Voňková, DiS. et DiS.

Mgr. et MgA. Zuzana Krumlová