Mgr. Milena Buriánková

Vystudovala obor hra na klavír na Konzervatoři v Brně ve třídě Mgr. Horákové, kde absolvovala provedením 1. klavírního koncertu S. Prokofjeva. V letech 1996–1999 následovala studia na JAMU u doc. Velebové, u níž dále pokračovala i v Metodickém centru JAMU v rámci absolvování 4letého programu dalšího vzdělávání pedag. pracovníků s názvem Současné trendy klavírní pedagogiky (2003–2007). V letech 2007–2013 studovala na Pedagogické fakultě UPOL obor hra na klavír a učitelství hudební výchovy pro střední školy. Během tohoto studia byla úspěšná v několika klavírních soutěžích (dvakrát 1. a 2. místo na Interpretační soutěži pedagogických fakult České republiky v Praze, Hradci Králové a Brně, dvakrát vítěz v sekci oborů umělecké činnosti a tvorby v rámci Studentské vědecké odborné konference PdF UP). V letech 1994 a 1995 se zúčastnila Mezinárodních mistrovských kurzů v Českých Budějovicích u W. Groppenbergera (Rakousko) a během studií na JAMU interpretačního kurzu pod vedením E. Indjice (Francie). V současné době je pedagogicky činná jako korepetitor a učitel klavíru na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově a na KEA v Olomouci.  S operetním triem koncertuje po ČR.