ABONMÁ KEA 2022/23

Vážení a milí abonenti,
dovolte nám představit jubilejní desátý ročník Abonmá Konzervatoře Evangelické akademie,
ve kterém jsme pro vás připravili osm abonentních koncertů a tři koncerty bonusové.

 

Abonentní řada A:

Abonentní řada A Vám nabízí tři kontrastní koncerty. První patří studentům oceněným na celostátních a mezinárodních soutěží a také našim pedagogům. Druhý je věnován skladatelům slavícím v roce 2022/2023 významné jubileum. Třetím koncertem pobavíme sebe i ostatní
nejenom klasickým žánrem.

UMÍME

19. 10. 2022 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

SLAVÍME

25. 11. 2022 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

BAVÍME

17. 5. 2023 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

 

Abonentní řada B:

Tato abonentní řada je inspirativním spojením toho, co se urodilo na Konzervatoři Evangelické akademie, ZUŠ „Žerotín“ a ZUŠ Iši Krejčího.

SÓLOVĚ

23. 11. 2022 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

KOMORNĚ

22. 2. 2023 / 18:00 / sál Václava III., Vlastivědné muzeum, nám. Republiky 6, Olomouc

ORCHESTRÁLNĚ

26. 4. 2023 / 19:00 / Klášterní Hradisko, Sušilovo nám. 4/4, Olomouc

 

Abonentní řada C:

Náplň programu vychází ze sakrálního prostoru a je tematicky orientován. Součástí koncertů je také biblická promluva.

ADVENTNĚ-VÁNOČNĚ

14. 12. 2022 / 18:00 / kostel ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc

POSTNĚ-VELIKONOČNĚ

4. 4. 2023 / 18:00 / kostel ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc

 

Bonusové koncerty:

A tradičně něco navíc…

SETKÁNÍ 2022

9. 11. 2022 / 18:00 / Klášterní Hradisko, Sušilovo nám. 4/4, Olomouc

RENDEZ-VOUS V OPERETĚ…

8. 2. 2023 / 18:00 / DŮM U PARKU, Palackého 75/21, Olomouc

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT KEA

22. 3. 2023 / 19:00 / Klášterní Hradisko, Sušilovo nám. 4/4, Olomouc