ABONMÁ KEA 2023/24

Vážení a milí abonenti,
dovolte nám představit jubilejní desátý ročník Abonmá Konzervatoře Evangelické akademie,
ve kterém jsme pro vás připravili osm abonentních koncertů a tři koncerty bonusové.

 

Abonentní řada A:

Abonentní řada A Vám nabízí tři kontrastní koncerty. První patří studentům oceněným na celostátních a mezinárodních soutěží a také našim pedagogům. Druhý je věnován skladatelům slavícím v roce 2023/2024 významné jubileum. Třetím koncertem pobavíme sebe i ostatní
nejenom klasickým žánrem.

UMÍME

18. 10. 2023 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

SLAVÍME

24.1. 2024 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

BAVÍME

22. 5. 2024 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

 

Abonentní řada B:

Tato abonentní řada je inspirativním spojením toho, co se urodilo na Konzervatoři Evangelické akademie, ZUŠ „Žerotín“ a ZUŠ Iši Krejčího.

SÓLOVĚ

22. 11. 2023 / 18:00 / koncertní sál KEA, Wurmova 13, Olomouc

KOMORNĚ

21. 2. 2024 / 18:00 / Kaple Božího Těla, Univerzitní 226, Olomouc

ORCHESTRÁLNĚ

24. 4. 2024 / 19:00 / Klášterní Hradisko, Sušilovo nám. 4/4, Olomouc

 

Abonentní řada C:

Náplň programu vychází ze sakrálního prostoru a je tematicky orientován. Součástí koncertů je také biblická promluva.

ADVENTNĚ-VÁNOČNĚ

12. 12. 2023 / 18:00 / kostel ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc

POSTNĚ-VELIKONOČNĚ

19. 3. 2024 / 18:00 / kostel ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc

 

Bonusové koncerty:

A tradičně něco navíc…

SETKÁNÍ 2023

8. 11. 2023 / 18:00 / Klášterní Hradisko, Sušilovo nám. 4/4, Olomouc

LOUSKÁČEK

19. 12. 2023 / 18:00 / DŮM U PARKU, Palackého 75/21, Olomouc

KONCERTY LEKTORŮ NA LETNÍCH INTERPRETAČNÍCH KURZECH
OLMIK 2024

v termínech:
8. – 12. 7. 2024 – zpěv
22. – 26. 2024 – strunné a klávesové nástroje
29. 7. – 2. 8. 2024 – dechové nástroje