Maturita/Absolutorium

 

MATURITA

 Společná část

1. český jazyk a literatura (školní seznam literárních děl pro aktuální školní rok naleznete zde)
2. cizí jazyk (anglický)

Profilová část

Nabídka povinných a nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky je aktualizována pro příslušný školní rok a bývá zpravidla následující.

Povinné zkoušky

Obory vzdělání 82-45-M/01 Zpěv a 82-45-P/01 Zpěv:

 1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Obory vzdělání 82-44-M/01 Hudba a 82-44-P/01 Hudba:

 1. Výkon z hlavního oboru uměleckého vzdělávání – forma: praktická zkouška
 2. Zkouška na téma teorie oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 3. Zkouška na téma dějiny oboru – forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nepovinné zkoušky

Obory vzdělání 82-45-M/01 Zpěv a 82-45-P/01 Zpěv:

 • Zkouška z předmětu Základy křesťanské nauky – forma zkoušky: ústní zkouška
 • Zkouška z předmětu Povinný klavír – forma zkoušky: praktická zkouška
 • Zkouška z předmětu Cizí jazyk Italština – forma zkoušky: ústní zkouška
 • Zkouška z předmětu Občanská nauka – forma zkoušky: ústní zkouška

Obory vzdělání 82-44-M/01 Hudba a 82-44-P/01 Hudba:

 • Zkouška z předmětu Základy křesťanské nauky – forma zkoušky: ústní zkouška
 • Zkouška z předmětu Povinný klavír – forma zkoušky: praktická zkouška
 • Zkouška z předmětu Cizí jazyk Italština – forma zkoušky: ústní zkouška
 • Zkouška z předmětu Občanská nauka – forma zkoušky: ústní zkouška

Termíny konání

praktických a ústních zkoušek profilové části jsou každoročně upřesněny na základě vyhlášky MŠMT.

ABSOLUTORIUM