Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím. Přijímací řízení se koná formou praktické talentové zkoušky ze zamýšleného oboru studia a zkoušky z talentových předpokladů (sluchové analýzy). Nedílnou součástí přijímací talentové zkoušky je motivační pohovor.

Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DiPSy.cz a do poznámky v přihlášce je třeba uvést ZAMĚŘENÍ (tj. hudební nástroj).

Vyhlášení přijímacího řízení pro nadcházející školní rok s konkrétními termíny konání přijímacího řízení naleznete v sekci „AKCE A KURZY“ → „AKTUALITY“.

Obecná doporučení k podání a vyplnění přihlášky naleznete ZDE.

Hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) – max. počet 65 bodů.

Talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) – max. počet 35 bodů.

Počet bodů nutný pro přijetí je 65, z toho hlavní obor min. 40 bodů a talentové předpoklady min. 13 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet bodů z hlavního oboru.

Jestliže mají uchazeči stejný počet bodů z hlavního oboru i ze zkoušky z talentových předpokladů, pak o přijetí či nepřijetí uchazeče rozhodují vedoucí oddělení spolu s vedením školy s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení uchazeče.

 

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů jsou ke stažení ZDE

Požadavky ke zkoušce z oboru

Zpěv
Hudba

DECHOVÉ NÁSTROJE

STRUNNÉ NÁSTROJE, BICÍ NÁSTROJE

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE