Příčná flétna

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, T5, D7, zm.7), legato a tenuto

Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (např. Köhler op. 33, 1. sešit)

Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu nebo sonáty.

V případě jednověté skladby, která je technicky nebo přednesově jednostranně zaměřená, by měl kandidát zahrát první větu ze sonáty (dle potřeby rychlou nebo pomalou).
(Např. Mozart: Andante C dur, Telemann: Sonáta F dur aj.)

Uchazeči-maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty.

Hra zpaměti není podmínkou.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.