Historie

Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi.

Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991.

Aktuálně

Významným mezníkem v historii školy se stalo její přemístění do krajského města Olomouc. Vedle nově rekonstruované raně barokní stavby, která je současně významnou kulturní památkou, nabízí škola svým posluchačům takové studijní možnosti, které významně zvyšují jejich šance na další uplatnění v uměleckém životě.

Výuka školy v překrásných prostorách bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici č. 13 v Olomouci byla slavnostně zahájena 1. září 2008.

Zřizovatel

Zřizovatelem naší školy je Českobratrská církev evangelická (ČCE). Ta je druhou největší církví v České republice a nejpočetnější protestantskou církví. Krátké informační video o ČCE je k dispozici zde.

Jako zřizovatel má ČCE v České republice celkem osm škol:

Bratrská škola: Církevní základní škola v Praze

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Sudická škola: Církevní MŠ a ZŠ Sudice