Oddělení strunných a bicích nástrojů

Pedagogický sbor je v současnosti tvořen především zkušenými pedagogickými osobnostmi, koncertními umělci, komorními hráči, nebo členy profesionálních uměleckých orchestrů (např. MFO, FBM Zlín, KFP Pardubice a další). Jako každé z dalších oddělení KEA zaznamenalo i oddělení strunných nástrojů, kytary a bicích nástrojů od dob svých počátků nezanedbatelnou expanzi nejen co do přibývajícího počtu pedagogů a jejich studentů, ale též co do kvality vzdělávání a pedagogických výsledků. V roce 2010 toto oddělení stálo mimo jiné u zrodu mezinárodních interpretačních kurzů OLMIK. Studenti oddělení a jejich pedagogové se již tradičně s úspěchem účastní tuzemských i zahraničních soutěžních přehlídek, festivalů a koncertních vystoupení na významných hudebních pódiích u nás i v zahraničí. Nezřídka kdy jsou též absolventi angažováni profesionálními hudebními tělesy a orchestry nejen pro kolektivní úkoly, ale též pro úlohy sólové.

Nejen těmto úspěchům rozhodně napomáhá kolektivní snaha o zachování původní idey zakladatelů KEA, totiž vytváření tvůrčího kulturního prostředí vyzařujícího atmosféru vzájemné sounáležitosti a empatie.

Vedoucí oddělení

Mgr. Petr Vrána
petr.vrana@ckonz.cz

Pedagogové

Hra na housle

Mgr. Petr Vrána

MgA. Petra Mimrová

MgA. Patrik Sedlář

Hra na violu

MgA. Oldřich Šebestík

Hra na violoncello

Mgr. Marián Pavlík

MgA. Petra Machková Čadová

Hra na kontrabas

MgA. Luděk Zakopal

Hra na kytaru

Mgr. Miroslav Malina

Mgr. art. Peter Remeník

Hra na bicí nástroje

Ladislav Bilan

Hra na cimbál

Mgr. art. Radka Čermáková, ArtD.

Hra na harfu

Šárka Bilanová

Dějiny a literatura smyčc. nástrojů, Metodika a vyučovatelská praxe smyčc. nástrojů

Lenka Černínová, DiS.