Pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení KEA utváří pedagogové spolu se studenty. Rozhodli se společný čas strávit poznáváním zákonitostí lidského hlasu a předáváním umělecké krásy široké veřejnosti. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se studenti setkají také s těmi odbornými. Svůj talent dále rozvíjí prostřednictvím hudebně-dramatických projektů, koncertů, účastí na národních a mezinárodních pěveckých soutěžích, interpretačních kurzech a workshopech. Výjimečným rysem pěveckého oddělení je vzájemná spolupráce pedagogů hlavního oboru, jejich snaha nejen o pěvecký, ale i o celkový rozvoj lidské osobnosti. Výuka je zacílena na přípravu absolventa jak po stránce profesionální, tak osobnostní. Na konci vzdělávacího procesu stojí nejen mladý umělec na prahu kariéry, ale i otevřený, kreativní člověk schopný vykročit na vlastní životní cestu. Individuální přístup a respektování specifických potřeb každého studenta umožňuje mladým lidem najít sebe sama, realizovat svoje umělecké sny a čelit požadavkům dnešní doby.

Vedoucí oddělení

MgA. Barbara Sabella
barbara.sabella@ckonz.cz

Pedagogové

Zpěv

MgA. Libuše Bartošková

MgA. Naděžda Bláhová

Mgr. Ivan Choupenitch, Ph.D.

MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.

MgA. Dita Rozumková

MgA. Barbara Sabella

Mgr. Marika Žáková

Pohybová výchova

MgA. Lukáš Cenek

Fysiologie, hygiena hlasu a fonetika

MUDr. Eva Maňásková

Komorní sbor a ansámblový zpěv

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Hlasová výchova, Deklamace a jevištní mluva, Základy herectví, Dějiny a literatura zpěvu

Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.

Sborový zpěv

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek