Naděžda Bláhová – zpěv

MgA. Naďa Bláhová absolvovala AMU v Praze, kde se pod vedením prof. J. Jonášové věnovala studiu operního zpěvu. Její umělecký růst dále výrazně formovala studia u pěvkyň Diny Petkové a Natalie Romanové, významný vliv mělo také absolvovaní řady mezinárodních masterclass (P. De Napoli, A. Amaduzzi, F. Hawlata…). Téměř dvě desetiletí působila jako sólistka operety a opery NDB, hostovala v pražském Národním divadle a v Městském divadle Brno. Účinkování na významných koncertních a divadelních podiích v Japonsku, Itálii, Lucembursku, Francii, Německu nebo Rakousku dokumentuje její uměleckou aktivitu v mezinárodním měřítku. Vystoupila s řadou významných orchestrálních těles, dlouhodobě také působila jako sólistka ve spolupráci se sborem Beseda brněnská při tuzemských i zahraničních koncertních příležitostech. V současnosti se věnuje koncertní a pedagogické činnosti (KEA Olomouc, ZUŠ Varhanická Brno), mnoho jejích studentů dosáhlo významných ocenění v mezinárodních soutěžích a mnozí se již stali profesionálními umělci.