Průběh studia

Konzervatoř Evangelické akademie se řadí mezi druhy škol, které tvoří vzdělávací soustavu. Poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání v oborech „zpěv“ (se zaměřením na klasický zpěv) a „hudba“ (se zaměřením na klasickou hudbu). Cílová kapacita školy je 130 žáků. Výuka je zajištěna dle základních pedagogických dokumentů – učebních plánů Ministerstva školství. Výuka v jednotlivých předmětech se uskutečňuje dle platných učebních osnov v denní formě vzdělávání.

Úspěšným ukončením čtyřletého vzdělávacího programu žák dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, šestiletého pak vyšší odborné vzdělání v konzervatoři s titulem DiS.

K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou určeny soutěže konzervatoří vyhlašované MŠMT a další republikové a mezinárodní soutěže různých oborů, kterých se KEA pravidelně a s úspěchem účastní. Jednou z takových soutěží je i Pěvecká soutěž duchovní a koncertní hudby, které se s úspěchem účastní mladí talentovaní pěvci z celé České republiky i ze zahraničí a jejímž vyhlašovatelem je Konzervatoř Evangelické akademie.