Školní soubory

Olomouc Guitar Consort

je hudební společenství mladých lidí hrajících na klasickou kytaru. V jeho řadách najdeme studenty a absolventy konzervatoří a vysokých škol, talentované žáky ZUŠ a také renomované učitele hry na kytaru v Olomouckém kraji. Nástrojové obsazení souboru je obohaceno o užití sopránové a basové kytary, které umožňuje široké rozvinutí barevných a dynamických odstínů hraných skladeb.
Soubor vznikl na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jeho zakladatelem je Mgr. Miroslav Malina, profesor hry na kytaru.

Ensemble Flauto Dolce

vznikl v roce 2012 z žáků třídy zobcových fléten na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci pod vedením jejich profesorky Jitky Konečné. Repertoár souboru zahrnuje především skladby starších stylových období (renesance, baroko), který je obohacen o skladby soudobých autorů. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy a kulturních akcích města Olomouce.

Současné složení souboru:

Kristýna Břenková, Božena Klepšová, Barbora Hrabčíková, Aneta Dostalíková, Andrea Vašíčková

Soubor dechových nástrojů KEA

Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc vznikl v září 2008 a měl původně v repertoáru jen taneční skladby (polky, valčíky, waltzy, tanga) pro malé dechové orchestry. První vystoupení proběhlo v únoru 2009 na reprezentačním maturitním plese KEA Olomouc. Na tomto plese soubor účinkuje pravidelně každý rok, dále se prezentuje na festivalech a promenádních koncertech ve Smetanových sadech v Olomouci. V současné době má v repertoáru také koncertní skladby pro dechové orchestry, a to skladby hlavně moravských autorů (M. Machek, E. Zámečník, V. Maňas ml., J. Volf, F. Maňas, B. Hajdůšek a další).

V roce 2015 se soubor zúčastnil soutěže rozhlasových nahrávek Concerto Bohemia, získal třetí cenu a byl vybrán na koncert vítězů natáčený Českým rozhlasem a Českou televizí. Uměleckým vedoucím a dirigentem souboru je profesor Rudolf Beran.

BaroKEA

Soubor BaroKEA vznikl v roce 2014 a je složen ze studentů Konzervatoře Evangelické akademie, které spojuje zájem o interpretaci starších stylových období, především baroka. Co se týče nástrojového obsazení, soubor zahrnuje studenty různých oborů: od smyčcových, dechových, drnkacích, klávesových a bicích nástrojů až po studenty zpěvu. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy, účastní se různých přehlídek a festivalů, prezentuje se na kulturních akcích města Olomouce a vystupuje na koncertech v rámci KPH v Čechách a na Moravě. V prosinci roku 2015 získal 2. cenu na soutěži Stonavská Barborka a byl vybrán k účasti na slavnostním závěrečném koncertě, který byl zaznamenám a vysílán regionální televizí. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí souboru je Ilona Růčková.


Současné složení souboru:

Klára Hájková, Jakub Frodl: housle
Ivana Machalová, Kristýna Břenková, Božena Klepšová: zobcové flétny
Veronika Kamasová: bicí nástroje
Jiří Skoček: barokní kytara
Ilona Růčková: cembalo, umělecká vedoucí