Školní soubory

Orchestr Konzervatoře Evangelické akademie

Orchestr Konzervatoře Evangelické akademie je nedílnou součástí života školy. Za dobu svého trvání nastudoval různorodý a stylově pestrý repertoár od baroka po současnou hudbu. Podílí se na hudebním životě nejen školy. K významným projektům a akcím patří zejména jarní orchestrální koncerty, společné projekty s dalšími orchestry a komorními soubory, operní i baletní představení, vystoupení ke 30 letům založení Evangelické akademie, k oslavám 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické a 30 let Konzervatoře Evangelické akademie. Spolupracuje také s hudebníky z dalších orchestrů, se školním pěveckým sborem a nejúspěšnějšími žáky i absolventy jako sólisty.

Orchestr v současné době vede Tomáš Klásek.

Soubor dechových nástrojů KEA

Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc vznikl v září 2008 a měl původně v repertoáru jen taneční skladby (polky, valčíky, waltzy, tanga) pro malé dechové orchestry. První vystoupení proběhlo v únoru 2009 na reprezentačním maturitním plese KEA Olomouc. Na tomto plese soubor účinkuje pravidelně každý rok, dále se prezentuje na festivalech a promenádních koncertech ve Smetanových sadech v Olomouci. V současné době má v repertoáru také koncertní skladby pro dechové orchestry, a to skladby hlavně moravských autorů (M. Machek, E. Zámečník, V. Maňas ml., J. Volf, F. Maňas, B. Hajdůšek a další).

V roce 2015 se soubor zúčastnil soutěže rozhlasových nahrávek Concerto Bohemia, získal třetí cenu a byl vybrán na koncert vítězů natáčený Českým rozhlasem a Českou televizí. Uměleckým vedoucím a dirigentem souboru je profesor Rudolf Beran.

BaroKEA

Soubor BaroKEA vznikl v roce 2014 a je složen ze studentů a absolventů Konzervatoře Evangelické akademie, které spojuje zájem o interpretaci starších stylových období, především baroka. Nástrojové obsazení zahrnuje studenty různých oborů: od smyčcových, dechových, drnkacích, klávesových a bicích nástrojů až po studenty zpěvu, přičemž rovněž spolupracuje s profesionálními hudebníky. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy, účastní se různých přehlídek a festivalů, prezentuje se na kulturních akcích města Olomouce a vystupuje na koncertech v rámci KPH v Čechách a na Moravě. V prosinci roku 2015 získal 2. cenu na soutěži Stonavská Barborka a byl vybrán k účasti na slavnostním závěrečném koncertě, který byl zaznamenám a vysílán regionální televizí. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí souboru je profesorka olomoucké konzervatoře, cembalistka Ilona Růčková.