Oddělení hudebněteoretických předmětů

Do tohoto oddělení spadá výuka všeobecné hudební nauky, intonace, rytmu a sluchové analýzy, harmonie, hudebních forem, kontrapunktu, dějin hudby, hudby 20. a 21. století, interpretace barokní hudby, sborového zpěvu, orchestrální hry, dirigování, řízení sboru a výuka církevní hudby a zpěvu. Tyto uvedené disciplíny směřují k získání ucelené orientace v hudební oblasti a přispívají k formování osobnosti profesionálního hudebníka, zpěváka nebo hudebního pedagoga.

Vedoucí oddělení

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Pedagogové

Dějiny hudby

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Václav Horák

Hudba 20. a 21. století

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Intonace, rytmus a sluchová analýza

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Všeobecná hudební nauka, Nauka o harmonii, Kontrapunkt, Hudební formy

Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Sborový zpěv

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Církevní hudba a zpěv

Ladislav Moravetz

Jakub Dobeš, DiS.

Orchestrální hra

Mgr. Tomáš Klásek

Základy dirigování, Řízení sboru

MgA. Petr Šumník

Interpretace barokní hudby

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.