Oddělení hudebněteoretických předmětů

Do tohoto oddělení spadá výuka všeobecné hudební nauky, intonace, rytmu a sluchové analýzy, harmonie, hudebních forem, kontrapunktu, dějin hudby, hudby 20. a 21. století, interpretace barokní hudby, sborového zpěvu, orchestrální hry, dirigování, řízení sboru a výuka církevní hudby a zpěvu. Tyto uvedené disciplíny směřují k získání ucelené orientace v hudební oblasti a přispívají k formování osobnosti profesionálního hudebníka, zpěváka nebo hudebního pedagoga.

Vedoucí oddělení

PhDr. Mgr. Ingrid Silná, Ph.D.
ingrid.silna@ckonz.cz

Pedagogové

Dějiny hudby

PhDr. Mgr. Ingrid Silná, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Václav Horák

Hudba 20. a 21. století

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Intonace, rytmus a sluchová analýza

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

Mgr. et MgA. Pavel Koňárek

Všeobecná hudební nauka, Nauka o harmonii, Kontrapunkt, Hudební formy

PhDr. Mgr. Ingrid Silná, Ph.D.

MgA. Robert Hejnar, Ph.D.

MgA. Petr Šumník

Diplomový seminář

Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.

Sborový zpěv

Mgr. MgA. Pavel Koňárek

Církevní hudba a zpěv

Ladislav Moravetz

Jakub Dobeš, DiS.

Orchestrální hra

Mgr. Tomáš Klásek

Základy dirigování, Řízení sboru

MgA. Petr Šumník

Interpretace barokní hudby

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.