Mgr. Jana Pálková

Po absolvování studia na česko-italské sekci gymnázia v Praze vystudovala historii a italskou filologii na FF UP v Olomouci (Mgr. 2006). Zúčastnila se studijních stáží na Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Udine a Università degli Studi di Modena. Pracovala jako průvodkyně na památkách a tlumočnice v Itálii, ČR a SR. V rámci OP RLZ absolvovala kvalifikační kurz projektového řízení v italské Veroně, kde pracovala jako tutor v oblasti celoživotního vzdělávání (mezinárodní projekty ESF). Vedle překladatelské, tlumočnické (soudní tlumočník od r. 2009) a lektorské činnosti je aktuálně pedagogicky činná také na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.