DVPP 2020/21

DVPP – důležité upozornění!

 

Vážení kolegyně, kolegové,  z důvodu momentální epidemiologické situace proběhne IV. kurz DVPP KEA dne 20. 3. 2021 formou webináře. Do vašich emailových schránek budou zaslány webové odkazy jednotlivých virtuálních místností.

 

Zobcová flétna – webinář

9:00 – 10:30 MgA. Martina Komínková: Improvizace ve výuce hry na zobcové flétny

11:30 – 13:00 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na zobcovou flétnu

 

Kytara – webinář

9:10 – 10:40 Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD.: „Nový“ přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci kytarové hry

11:40 – 13:10 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na kytaru

 

Klávesové nástroje – webinář

9:20 – 10:50 prof. Ivan Klánský: Fryderyk Chopin a výběr jeho skladeb pro žáky ZUŠ a SUŠ

11:50 – 13:20 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na klávesové nástroje

 

Zpěv – webinář

9:30 – 11:00 MgA. Naděžda Bláhová: Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí

12:00 – 13:30 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky zpěvu

 

Doplňující informace:

  • Webinář bude probíhat v rozsahu nejdéle 90 minut s hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky, v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků. Minimální celková hodinová dotace stanovená pro vzdělávací programy DVPP v § 10 odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (4 vyučovací hodiny) zůstává tímto nedotčena.
  • Linky na webináře pro jednotlivé obory Vám byly zaslány na emaily, uvedené v přihláškách.
  • Prezenční listina bude nahrazena snímkem obrazovky (tzv. printscreenem), ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky, včetně zobrazení systémového data a času počítače.
  • Webinář se bude nahrávat v systému Microsoft Teams a záznam bude možné na vyžádání shlédnout (webový odkaz).

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VIII. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, č.j.: MSMT- 21712/2020-2-527, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek jednotlivých oborů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je do 25. 9. 2020.

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 990 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

 

Mgr. art. Peter Remeník

E: dvpp@ckonz.cz

T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1. DVPP 3. 10. 2020
Kytara:
9:30 – 11:30 Stanislav Juřica: Československá „kytaristka“ 20. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. et Mgr. Marie Štěpánová: Logopedická osvěta v pedagogické praxi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Skladby soudobých skladatelů pro zobcovou flétnu a práce s nimi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.: Jak tvořivě učit sólové i komorní skladby baroka
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

2. DVPP 7. 11. 2020
Kytara:
9:30 – 11:30 Karel Fleischlinger: Renesanční a barokní drnkací nástroje jako inspirace pro moderní kytaru
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Markéta Přikrylová: Komunikace s dětmi/žáky v souvislosti s respektem, strachem a ostatními emocemi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Hana Šťastná, Dis.: Flautoškolka – výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.: Vývoj klavírní etudy od klasicismu až po 20. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

3. DVPP 23. 1. 2021
Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. Michal Hottmar, Ph.D.: Loutnová hudba na území dnešního Slovenska v 16. – 18. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. Zdislava Arnoštová: Uvědomění si vlastního těla při zpěvu z fyzioterapeutického hlediska
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Uvolnění při hře na zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Jak se dobře připravit na vystoupení a zvládat trému
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

4. DVPP 20. 3. 2021 
Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD.: „Nový“ přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci kytarové hry
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. Naděžda Bláhová: Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 MgA. Martina Komínková: Improvizace ve výuce hry na zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 Ivan Klánský: Fryderyk Chopin a výběr jeho skladeb pro žáky ZUŠ a SUŠ
12:00 – 14:00 Metodické okénko