DVPP 2023/24

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá jakožto akreditovaná instituce XI. ročník vzdělávacího programu, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek v rámci jednotlivého oboru obdrží účastníci Osvědčení, a to na základě ověření vědomostí získaných v daných kurzech.

PEDAGOGOVÉ
Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH
Hodinová dotace jednotlivých programů je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:
1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek proběhne 29. 9. 2023.
Další přihlášky je možné přijmout po domluvě s koordinátorem DVPP.

CENA
Cena ročního cyklu činí 3400 Kč. Cena jednodenního semináře činí 1 200 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

Mgr. art. Peter Remeník
E: dvpp@ckonz.cz
T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. DVPP 14. 10. 2023
Kytara:
9:30–11:30 Stanislav Juřica: Mandora a její vliv na formování klasické kytary
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. et MgA. Ivana Mikesková Ph.D.: Edita Grúberová jako světoznámá umělecká osobnost a její vliv na další pěveckou generaci
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Kreativní výuka a tipy z Flétnové inspirace
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30  prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.: Johann Sebastian Bach jako pedagog
12:00–14:00 Metodické okénko

2. DVPP 11. 11. 2023
Kytara:
9:30–11:30 luthier Libor Pražan: Tradiční výroba klasické kytary ve 21. století
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 MgA. Barbara Sabella: Subretní soprán od svých počátků až k profesionálnímu uplatnění v praxi
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Markéta Macháčová, DiS.: Pestrý notový repertoár pro zobcové flétny II.
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 prof. Alena Vlasáková, Ph.D.: Propojení technické a výrazové složky klavírní hry
12:00–14:00 Metodické okénko

3. DVPP 13. 1. 2024
Kytara:
9:30–11:30 prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD: Vývoj kytary od nejstarších nálezů předchůdců kytary, přes Zlatý věk kytary do moderní doby
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Bc. Pavel Borský, dipl. um.: Chlapecký versus dospělý mužský hlas / Interpretace muzikálového zpěvu
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 RNDr. Renata Smetková, MA: Zvuková a výrazová stránka hry na zobcovou flétnu
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30  BcA. Zuzana Hančilová: Jak pracovat s Klavihrátkami a různé možnosti jejich využití
12:00–14:00 Metodické okénko

4. DVPP 10. 2. 2024
Kytara:
9:30–11:30 Mgr. art. Vladimír Ondrejčák, Ph. D.: Výuka žáků v předškolním věku a práce s integrovanými studenty
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. František Dofek: Tajemství barokního tance
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Mag. art. Monika Wimberger Devátá: Umění muzicírování aneb využití poznatků neurologie při výuce hry na zobcovou flétnu
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Lukáš Klánský, Ph.D.: Notový zápis ústava, zákon, nebo návod k použití?
12:00–14:00 Metodické okénko

____________________________________________________________________________________________________________________________________