DVPP 2022/23

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá X. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, č.j.: MSMT-15042/2022-2-513, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek v rámci jednotlivého oboru obdrží účastníci Osvědčení, a to na základě ověření vědomostí získaných v daných kurzech.

PEDAGOGOVÉ
Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH
Hodinová dotace jednotlivých programů je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:
1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek proběhla 30. 9. 2022.
Další přihlášky je možné přijmout po domluvě s koordinátorem DVPP.

CENA
Cena ročního cyklu činí 2 900 Kč. Cena jednodenního semináře činí 1 000 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

Mgr. art. Peter Remeník
E: dvpp@ckonz.cz
T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. DVPP 8. 10. 2022
Kytara:
9:30–11:30 Mgr. art. Miloš Slobodník: Význam memorování hudebního materiálu při studiu skladeb a při přípravě na koncertní vystoupení
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. Irena Troupová.: Jak si poradit s interpretací barokních skladeb
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Práce s looperem pro hráče na zobcové flétny
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Ilona Růčková, Ph. D.: Rozlišení hudebních stylů v repertoáru ZUŠ
12:00–14:00 Metodické okénko

2. DVPP 12. 11. 2022
Kytara:
9:30–11:30 Mgr. art. Denisa Benčová: Současná slovenská kytarová tvorba pro ZUŠ
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. et MgA. Ivana Mikesková Ph.D.: Zrcadlo pěvecké techniky – správná pěvecká výslovnost se zaměřením na italské texty
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Jak využít zobcovou flétnu jako nástroj pro uvolnění těla i duše
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Radka Hreňová: Komplexní rozvoj osobnosti začínajícího klavíristy
12:00–14:00 Metodické okénko

3. DVPP 14. 1. 2023
Kytara:
9:30–11:30 Mgr. art. Petra Schwarz: Příprava žáků na veřejná vystoupení
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí: Barevný svět komorní hudby
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Markéta Macháčová, DiS.: Pestrý notový materiál pro zobcové flétny
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph. D.: Hudební paměť doma i na pódiu
12:00–14:00 Metodické okénko

4. DVPP 18. 2. 2023
Kytara:
9:30–11:30 prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.: Výuka základům brilantní techniky hry obou rukou na ZUŠ dle metod předních světových kytaristů (Russel, Tennant, Barrueco, Dukič ad.) s praktickými ukázkami
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Darina Andučič Tóthová DiS. art: Populární versus klasický pěvecký styl
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 MgA. Martina Komínková: Artikulace jako výrazový prostředek při hře na zobcovou flétnu
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Peter Toperczer: Příprava na soutěže základních a středních uměleckých škol
12:00–14:00 Metodické okénko

____________________________________________________________________________________________________________________________________