DVPP 2024/25

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá jakožto akreditovaná instituce XII. ročník vzdělávacího programu, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek v rámci jednotlivého oboru obdrží účastníci Osvědčení, a to na základě ověření vědomostí získaných v daných kurzech.

PEDAGOGOVÉ
Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH
Hodinová dotace jednotlivých programů je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:
1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY
Uzávěrka přihlášek proběhne 30. 9. 2024.
Další přihlášky je možné přijmout po domluvě s koordinátorem DVPP.

CENA
Cena ročního cyklu činí 3400 Kč. Cena jednodenního semináře činí 1 200 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA po 30. 9. 2024 pouze na vyžádání na koncertni@ckonz.cz

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

Mgr. art. Peter Remeník
E: dvpp@ckonz.cz
T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. DVPP 19. 10. 2024
Kytara:
9:30–11:30 M. Mus. Miriam Rodriguez Brüllová: Efektivní cvičení na nástroji
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. Lenka Kružíková, Ph. D.: Muzikofiletická práce s hlasem
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Ondřej Hanuš: Solmizace a její použití v hudebně-interpretační praxi
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 MgA. Michal Hájek: Aby si chtěli zahrát i zítra: 1. Tvořivě a s odvahou 2. Cvičit nebo nacvičit
12:00–14:00 Metodické okénko

2. DVPP 23. 11. 2024
Kytara:
9:30–11:30 prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD: Tvorba tónu na kytaře neboli Kouzlo uvolněnosti
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 MgA. Petr Martínek: Problematika školení mužského hlasu-tenoru
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Ilona Veselovská PGDip.: Ornamentika zobcové flétny prakticky a zábavně
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 Milada Červenková, PhDr. Hana Švajdová: Milada Červenková a Hana Švajdová – Olomoucké skladatelky a jejich repertoár pro žáky ZUŠ a konzervatoří
12:00–14:00 Metodické okénko

3. DVPP 18. 1. 2025
Kytara:
9:30–11:30 MgA. Martin Cába: Instruktivní kytarová literatura 20. a 21 století pro ZUŠ
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 Mgr. art. Radoslava Müller: Moje cesta od mezzosopránu k sopránu
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 RNDr. Renata Smetková, MA: Artikulace v kontextu barokní interpretace
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30  MgA. Edita Keglerová, Ph.D.: Práce na barokních skladbách se žáky ZUŠ a konzervatoří z pohledu dobové estetiky
12:00–14:00 Metodické okénko

4. DVPP 15. 2. 2025
Kytara:
9:30–11:30 Mgr. art. Alena Mecová: Historie ženského elementu v kytarové literatuře
12:00–14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30–11:30 MgA. Ivan Choupenitch, Ph. D.: Problematika falešného zpívání-příčiny a následky
12:00–14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30–11:30 Ing. Jitka Konečná PGDip., Ph.D.: Souborové skladby pro zobcové flétny
12:00–14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30–11:30 BcA. Zuzana Hančilová: Jak zařadit improvizaci do běžné výuky i při práci na klavírním repertoáru
12:00–14:00 Metodické okénko

____________________________________________________________________________________________________________________________________