DVPP

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Kurz pro klavíristy v sobotu 11. 11. 2017 SE NEKONÁ z důvodu nemoci lektora – klavíristy a dirigenta V. Spurného.

NÁHRADNÍ TERMÍN konání kurzu v sobotu 24. 2. 2018 JE LEKTOREM POTVRZEN.

PROGRAM

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá V. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči budou mít možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům možnost konzultace metodického postupu při nastudování skladeb se žáky ZUŠ a SUŠ. V oboru zpěv jsou nově v nabídce tvořivé hudební workshopy. Společnou částí pro všechny obory budou přednášky zaměřené na Psychologii. Při absolvování všech termínů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 20 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dní (soboty).

Doba trvání lekcí je 90 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (90 minut)

2. Metodické okénko (90 minut)

3. Přednáška z oboru Psychologie (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE PRODLOUŽENA DO 17. 9. 2017! 

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 850 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury. V případě zájmu pouze o jednodenní sobotní kurz je možná platba přímo na místě v den konání.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje MgA. Ilona Růčková, Ph.D.       E: dvpp@ckonz.cz | T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.

Leták k náhledu zde.

PROGRAM
DVPP 7. 10. 2017

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr.art. Petra Schwarz Galasová: Kytarová rozcvička aneb technická cvičení pro všechny kytaristy
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Motivace žáků v kontextu ZUŠ: Co se osvědčuje při práci se žáky?

Zpěv:

9:30 – 11:00 Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.: Hudební nauka – zábava s hudební teorií
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Motivace žáků v kontextu ZUŠ: Co se osvědčuje při práci se žáky?

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Šňupíková, M.A.: Příprava žáků na soutěž, výběr repertoáru, ukázka práce s žáky
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Motivace žáků v kontextu ZUŠ: Co se osvědčuje při práci se žáky?

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.:  Instruktivní literatura hudby baroka ve výuce ZUŠ, základy stylové interpretace
11:15 – 12:45 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.:  Realizace hudebních doprovodů barokních skladeb na klávesové nástroje
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Motivace žáků v kontextu ZUŠ: Co se osvědčuje při práci se žáky?

DVPP 11. 11. 2017

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. art. Vladimír Ondrejčák: Italská loutnová hudba 16. století v souvislosti s její interpretací na klasickou kytaru
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Zpěv:

9:30 – 11:00 PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.: Co by měl znát učitel hlasové výchovy
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, Ph.D.: Flétnová dílna – jak řešit technické a interpretační problémy při výuce žáků ZUŠ
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00  MgA. Vojtěch Spurný:  Aspekty interpretace klavírní tvorby W. A. Mozarta
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s psychickou zátěží u žáků ZUŠ: Jak pomáháme žákům zvládnout úzkosti a trému?

DVPP 10. 2. 2018

Kytara:

9:30 – 11:00 MgA. Matěj Freml Ph.D.: „Jak na baroko“ – stručná příručka pro správnou interpretaci barokní hudby s přihlédnutím ke klasické kytaře.
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Strategie pedagogické práce v kontextu ZUŠ: Co dělám (a co už ne), aby má práce byla efektivní? Co mi pomáhá se v kontextu mé práce cítit dobře?

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. Irena Kubíková: Rozvíjení pěvecké osobnosti žáka a jeho pedagogické vedení k talentové zkoušce na konzervatoř
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Strategie pedagogické práce v kontextu ZUŠ: Co dělám (a co už ne), aby má práce byla efektivní? Co mi pomáhá se v kontextu mé práce cítit dobře?

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Šňupíková, M.A.: Zdobení a improvizace ve výuce hráčů na zobcovou flétnu
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Strategie pedagogické práce v kontextu ZUŠ: Co dělám (a co už ne), aby má práce byla efektivní? Co mi pomáhá se v kontextu mé práce cítit dobře?

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Karel Martínek: Improvizace na klávesové nástroje II (účast na přednášce Improvizace I není podmínkou)
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Strategie pedagogické práce v kontextu ZUŠ: Co dělám (a co už ne), aby má práce byla efektivní? Co mi pomáhá se v kontextu mé práce cítit dobře?

DVPP 24. 3. 2018

Kytara:

9:30 – 11:00  Lukáš Sedláček: Hlas zmizelého, hlas zakletý do dřeva; dekonstrukce kytary
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Prevence vyhoření u učitelů ZUŠ: Kde jsou mé zdroje a jak o ně pečuji?

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. Naděžda Bláhová: Náhled do pěveckých technik, jejich využití v mé pedagogické praxi
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Prevence vyhoření u učitelů ZUŠ: Kde jsou mé zdroje a jak o ně pečuji?

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, Ph.D.: Literatura pro komorní soubory zobcových fléten
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Prevence vyhoření u učitelů ZUŠ: Kde jsou mé zdroje a jak o ně pečuji?

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Metodický postup při práci na vybraných klavírních skladbách se žáky ZUŠ a SUŠ
11:15 – 12:45 Metodické okénko
13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Prevence vyhoření u učitelů ZUŠ: Kde jsou mé zdroje a jak o ně pečuji?