DVPP 2021/22

Upozornění:
Kurz paní lektorky MgA. Evy Lorenc, Ph.D.: Hudební a technický rozvoj dětí v počátcích klavírního vyučování, který se měl uskutečnit 2. 10. 2021 proběhne 2. 4. 2022 s náhradním lektorem PhDr. Hanou Švajdovou na téma Improvizace jako prostředek rozvoje dětí v počátcích klavírního vyučování.

 

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá IX. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, č.j.: MSMT- 8305/2021-1-269, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek jednotlivých oborů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je do 24. 9. 2021.

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 990 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

 

Mgr. art. Peter Remeník

E:

T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1. DVPP 2. 10. 2021
Kytara:
9:30 – 11:30 Karel Fleischlinger: Kytara v 19. století, metodika, literatura, nástroje
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:

9:30 – 11:30Mgr. et MgA. Ivana Mikesková, Ph.D.: Koordinace pěvecké techniky a fyziologie těla při zpěvu

12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Sören Sieg a jeho pestrý repertoár pro zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Eva Lorenc, Ph.D.: Hudební a technický rozvoj dětí v počátcích klavírního vyučování
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

2. DVPP 6. 11. 2021
Kytara:
9:30 – 11:30 Stanislav Juřica: Mauro Giuliani – nejvýznamnější kytarový virtuóz 19. století.
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:

9:30 – 11:30PhDr. Marie Marečková-Nosálková, Ph.D.: Práce s motivací při výuce zpěvu

12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Techniky na uvolňování dechu, těla i mysli při hře na zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 BcA. Martina Vlčková: Etudy v klavírní výuce na ZUŠ (od začátečníků po absolventy, včetně  přípravy na konzervatoř)
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

3. DVPP 22. 1. 2022
Kytara:
9:30 – 11:30 Ing. Mgr. art. Karol Kompas, PhD.: Argentínske tango a Astor Piazzolla
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.: Zpěv a dramatizace – jejich vzájemná symbióza
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Eva Mizerová, Dis.: Jacob van Eyck a jeho sbírka Der Fluyten Lust-hof
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Tvořivé čtení hudebního zápisu
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

4. DVPP 12. 3. 2022 
Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Jiří Meca: Alternativa metodiky výuky začínajících žáků, zaměřena na dechové a uvolňovací cvičení
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. Lukáš Cenek: Zpívající děti v pohybu a pohyb ve zpěvu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 MgA. Martina Komínková: Motivace a inspirace ve výuce zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Lucie Fišerová: Johann Sebastian Bach: Invence a sinfonie
12:00 – 14:00 Metodické okénko