DVPP 2020/21

DVPP – důležité upozornění!

 

Vážení kolegyně, kolegové,  z důvodu momentální epidemiologické situace proběhne II. kurz DVPP KEA dne 7. 11. 2020 distančním způsobem. Do vašich emailových schránek budou ve čtvrtek 5. 11. 2020 zaslány webové odkazy jednotlivých virtuálních místností.

 

Zobcová flétna – webinář

9:00 – 10:30 Hana Šťastná, Dis.: Flautoškolka – výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou zobcovou flétnu

11:30 – 13:00 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na zobcovou flétnu

 

Kytara – webinář

9:10 – 10:40 Karel Fleischlinger: Renesanční a barokní drnkací nástroje jako inspirace pro moderní kytaru

11:40 – 13:10 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na renesanční a barokní drnkací nástroje

 

Klávesové nástroje – webinář

9:20 – 10:50 MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.: Vývoj klavírní etudy od klasicismu až po 20. století

11:50 – 13:20 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky hry na klávesové nástroje

 

Zpěv – webinář

9:30 – 11:00 Markéta Přikrylová: Komunikace s dětmi/žáky v souvislosti s respektem, strachem a ostatními emocemi

12:00 – 13:30 Metodické okénko – seminář k dotazům a podnětům metodiky zpěvu

 

Doplňující informace:

  • Webinář bude probíhat v rozsahu nejdéle 90 minut s hodinovou přestávkou mezi jednotlivými bloky, v rámci níž je možno maximálně 30 minut věnovat reakcím na vznesené dotazy a podněty účastníků. Minimální celková hodinová dotace stanovená pro vzdělávací programy DVPP v § 10 odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (4 vyučovací hodiny) zůstává tímto nedotčena.
  • Linky na webináře pro jednotlivé obory Vám byly zaslány na emaily, uvedené v přihláškách.
  • Prezenční listina bude nahrazena snímkem obrazovky (tzv. printscreenem), ze kterého bude zřejmý počet přihlášených účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky, včetně zobrazení systémového data a času počítače.
  • Webinář se bude nahrávat v systému Microsoft Teams a záznam bude možné na vyžádání shlédnout (webový odkaz).

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VIII. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, č.j.: MSMT- 21712/2020-2-527, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek jednotlivých oborů obdrží účastníci Osvědčení.

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je do 25. 9. 2020.

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 990 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

 

Mgr. art. Peter Remeník

E: dvpp@ckonz.cz

T: +420 604 527 555

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

___________________________________________________________________________________________________________________

 

1. DVPP 3. 10. 2020
Kytara:
9:30 – 11:30 Stanislav Juřica: Československá „kytaristka“ 20. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. et Mgr. Marie Štěpánová: Logopedická osvěta v pedagogické praxi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Skladby soudobých skladatelů pro zobcovou flétnu a práce s nimi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.: Jak tvořivě učit sólové i komorní skladby baroka
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

2. DVPP 7. 11. 2020
Kytara:
9:30 – 11:30 Karel Fleischlinger: Renesanční a barokní drnkací nástroje jako inspirace pro moderní kytaru
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Markéta Přikrylová: Komunikace s dětmi/žáky v souvislosti s respektem, strachem a ostatními emocemi
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Hana Šťastná, Dis.: Flautoškolka – výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.: Vývoj klavírní etudy od klasicismu až po 20. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

3. DVPP 23. 1. 2021
Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. Michal Hottmar, Ph.D.: Loutnová hudba na území dnešního Slovenska v 16. – 18. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 Mgr. Zdislava Arnoštová: Uvědomění si vlastního těla při zpěvu z fyzioterapeutického hlediska
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 M.A. et B.Mus. Anna Mikolajková: Uvolnění při hře na zobcovou flétnu
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Jak se dobře připravit na vystoupení a zvládat trému
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

4. DVPP 20. 3. 2021 
Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Karol Samuelčík, ArtD.: „Nový“ přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci kytarové hry
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zpěv:
9:30 – 11:30 PaedDr. Alena Tichá Ph.D.: Tvořivá práce s hlasem – cesta k rozvoji hudebnosti a zpěvnosti dětí
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 MgA. Martina Komínková: Improvizace ve výuce hry na zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko
Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Peter Toperczer: Fryderyk Chopin a výběr jeho skladeb pro žáky ZUŠ a SUŠ
12:00 – 14:00 Metodické okénko