DVPP

PROGRAM

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VI. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům možnost konzultace metodického postupu při nastudování skladeb se žáky ZUŠ a SUŠ.  Společnou částí pro všechny obory budou přednášky zaměřené na psychologii. Po absolvování všech termínů obdrží účastníci Osvědčení.

Leták najdete zde

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 20 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 90 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

  1. Metodická a didaktická přednáška (90 minut)
  2. Metodické okénko (90 minut)
  3. Přednáška z oboru psychologie (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 15. 9. 2018 !!!

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 850 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE

Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.                                     E: dvpp@ckonz.cz |                                     T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena. 

www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

  •  1.  DVPP 6. 10. 2018

Kytara:

9:30 – 11:00 Patrick Vacík, Ph.D.: „Držení kytary z hlediska efektivního využití fyzického potenciálu rukou a těla pro kvalitní rozvoj techniky hry“

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. Markéta Richterová: Feldenkraisova metoda a její využití ve zpěvu

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Flétnová dílna – jak řešit technické a interpretační problémy při výuce žáků ZUŠ, výuka formou společného hraní

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.: Poznáváme svět prostřednictvím klavírní improvizace

11:15 – 12:45 Metodické okénko – „S klavírem kolem světa – zajímavosti, krásy a tajemství Madagaskaru“

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Individuální práce se žákem

 

  • 2.  DVPP 10. 11. 2018

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. art. Jiří Meca: „Tréma, fyzická i psychická pódiová příprava“ – Je důležité nastudovat program, ale stejně důležité je i umět „prodat“ to, co se člověk naučil.

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. Jan Ondrejka: Chlapecký hlas – aneb od sopránu až k basu

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Smetková, M.A.: Jak na moderní techniky, vhodný repertoár pro výuku dětí       na 1. a 2. stupni ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.:  Ornamentika v literatuře starších stylových období při práci se žáky ZUŠ a SUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Psychické obtíže u žáků

 

  • 3.  DVPP 26. 1. 2019

Kytara:

9:30 – 11:00 Mgr. art. Miloš Tomašovič, Ph.D.: Analýza kytarových škol a kytarové literatury z hlediska jejich využitelnosti v úvodních ročnících ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Zpěv:

9:30 – 11:00 Gabriela Eibenová DiS.: Stará hudba jako nedílná součást pěvecké výuky na ZUŠ, konzervatořích a vysokých uměleckých školách

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 Eva Mizerová, DiS.: Flétnová rozcvička aneb technická cvičení pro malé i velké hráče na zobcovou flétnu, výuka formou společného hraní

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 Bc. Zuzana Hančilová: Klavihrátky – způsob využití pracovních sešitů ve výuce na ZUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Práce s vlastními psychickými zdroji

 

  • 4.  DVPP 23. 3. 2019

Kytara:

9:30 – 11:00 M.Mus. Miriam Rodriguez Brüllová: „Kytarový fitness“ – praktický workshop zaměřený na seznámení se s efektivními technickými cvičeními nejen pro prsty

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Zpěv:

9:30 – 11:00 MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.: Umělá píseň jako vokální forma sdělující příběh nebo emoci

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Zobcová flétna:

9:30 – 11:00 RNDr. Renata Smetková, M.A.: Využití zobcové flétny v lidové hudbě

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ

Klávesové nástroje:

9:30 – 11:00 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Metodický postup při práci na vybraných klavírních skladbách se žáky ZUŠ a SUŠ

11:15 – 12:45 Metodické okénko

13:30 – 15:30 Psychologie: PhDr. Marie Marečková, Ph.D.: Učitel a jeho práce v kontextu ZUŠ