DVPP 2019/20

PROGRAM:
Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 27. září 2019.

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Náhradní termín 4. DVPP bude v pátek 28. 8. 2020 v 9:30 hod.

 

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci pořádá VII. ročník vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, který má za cíl obohatit nabídku školících akcí v regionu, určených pro pedagogy ZUŠ a SUŠ.

Uchazeči mají možnost seznámit se formou přednášek s metodickými a didaktickými poznatky z oblasti výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesové nástroje (klavír, cembalo, varhany) a zpěvu. Po odborné přednášce bude následovat Metodické okénko, ve kterém přednášející lektor poskytne pedagogům praktické ukázky, jak postupovat při řešení různých metodických problematik v rámci vzdělávání žáků ZUŠ a SUŠ. Po absolvování všech přednášek jednotlivých oborů obdrží účastníci Osvědčení.

Leták najdete zde 

PEDAGOGOVÉ

Odborné vedení přednášek i konzultací zajišťují renomovaní a vysoce uznávaní hostující lektoři a pedagogové Konzervatoře EA v Olomouci – viz rozpis jednotlivých přednášek.

ROZSAH

Hodinová dotace programu je 16 vyučovacích hodin, rozdělených do 4 vyučovacích dnů (sobot). Doba trvání lekcí je 120 a 120 minut.

VYUČOVACÍ DEN OBSAHUJE:

1. Metodická a didaktická přednáška (120 minut)
2. Metodické okénko (120 minut)

PŘIHLÁŠKY

V případě, že máte zájem o aktivní účast na kurzech, vyplňte prosím elektronickou přihlášku.

Uzávěrka přihlášek je do 6. 9. 2019.

CENA

Cena ročního cyklu činí 2 600 Kč. Cena jednodenního semináře činí 990 Kč.

ZPŮSOB ÚHRADY

Poplatek je možné uhradit po obdržení zálohové faktury.

INFORMACE
Veškeré dotazy týkající se organizace a plateb vyřizuje

MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

E: dvpp@ckonz.cz

T: +420 774 809 575

Konzervatoř Evangelické akademie si vyhrazuje právo na případnou změnu termínů a lektorů, která bude v dostatečném předstihu oznámena.
www.konzervatorolomouc-kea.cz/dvpp

 

1. DVPP 5. 10. 2019

Kytara:
9:30 – 11:30 Stanislav Juřica: Rychle a zábavně – co nového? Aneb nové metodické postupy při výuce nejen těch nejmenších kytaristů
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. Marika Žáková a Mgr. Petra Stárková: Výuka hudby na I. stupni Waldorfské školy
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.: Elektronické efekty ve skladbách pro zobcové flétny
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 Petr Bazala, DiS.: Tajemství romantické improvizace
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

2. DVPP 2. 11. 2019

Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Eva Soviarová ArtD.: Fernando Sor a Napoleon Coste – kytara v Paříži v 19. století
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. Ivan Choupenitch: Kouzlo ruského jazyka v ruské vokální hudbě
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 RNDr. Renata Smetková, M.A.: Rodina zobcových fléten a flétnová „dílna“
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ilona Růčková, Ph.D.: Tvořivá barokní dílna se žáky různých úrovní
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

3. DVPP 25. 1. 2020

Kytara:
9:30 – 11:30 Mgr. art. Martin Krajčo ArtD.: Souborová hra jako důležitý moment v procesu výuky kytarové hry na uměleckých školách
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D.: Děti a pěvecký sbor – cesta k úspěchu. „Bratislavský chlapčenský zbor“
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 MgA. Martina Komínková: Cvičení nás baví
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.: Klavírní atletika
12:00 – 14:00 Metodické okénko

 

4. DVPP 14. 3. 2020           SE KONÁ!!!

Kytara:
9:30 – 11:30 Lukáš Sedláček: Základní materiály pro výrobu klasické kytary
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zpěv:
9:30 – 11:30 MgA. et Mgr. Ivana Mikesková, Ph.D.: Slovenská vokální tvorba a její interpretace nejen pro dětský hlas
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Zobcová flétna:
9:30 – 11:30 Eva Mizerová, DiS.: Ornamentika raně barokních skladeb (Itálie)
12:00 – 14:00 Metodické okénko

Klávesové nástroje:
9:30 – 11:30 MgA. Jana Šumníková: Práce s různě nadanými dětmi
12:00 – 14:00 Metodické okénko