Organizační struktura

Ředitel

Mgr. Pavel Zatloukal

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Marika Žáková

tel.: 585 208 584, 604 527 555
koncertní oddělení, management

Zástupce ředitele

MgA. Petra Mimrová

tel.: 585 208 582, 604 527 533
studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu

Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativa

Irena Gazdagová

tel.: 585 208 587, 604 525 315

Protidrogová preventistka, výchovná poradkyně

Mgr. Yweta Šišková

Spirituál školy

Ing. et Mgr. Aleš Wrana
, bližší info ZDEtel.: 736 600 383

Školní psycholožka

PhDr. Marie Marečková-Nosálková, Ph.D.
skolnipsycholog@ckonz.cz, bližší info ZDE

Předseda školské rady

Mgr. et Mgr. Václav Horák

Zástupce odborů pedagogů KEA

Mgr. Pavel Glogar

tel.: 604 428 051

Nepřítomnost žáka lze oznámit buď na tel. čísle 585 208 587 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@ckonz.cz nebo studijni@ckonz.cz.