Organizační struktura

Ředitel

Mgr. Pavel Zatloukal

Statutární zástupkyně ředitele

MgA. Petra Mimrová
studijni@ckonz.cz
tel.: 585 208 582, 604 527 533
studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu

Zástupce ředitele

Mgr. art. Peter Remeník
koncertni@ckonz.cz
tel.: 585 208 584, 604 527 555
koncertní oddělení

Sekretariát ředitele
Studijní referentka, administrativní pracovník

Mgr. Adéla Kolářová
sekretariat@ckonz.cz
tel.: 585 208 587, 604 525 315

Personalistka, administrativní pracovník

Viktorie Binderová
provoz@ckonz.cz
tel.: 585 208 587, 604 222 683

Výchovná poradkyně

Mgr. Kristýna Navrátilová, DiS.
vychovnyporadce@ckonz.cz 
tel.: 774 618 181

Metodik prevence

Mgr. Lukáš Polčák
metodikprevence@ckonz.cz
tel.: 722 677 620

Spirituál školy

Mgr. Ing. Aleš Wrana
ales.wrana@ckonz.cz, bližší informace o hodinách k rozhovorům najdete ZDE
tel.: 736 600 383

Školní psycholožka

PhDr. Marie Marečková-Nosálková, Ph.D.
skolnipsycholog@ckonz.cz, bližší informace o konzultacích najdete ZDE

Informovaný souhlas ZDE.

Předseda školské rady

Mgr. et Mgr. Václav Horák
vaclav.horak@ckonz.cz

Zástupce odborů pedagogů KEA

Mgr. Pavel Glogar
pavel.glogar@ckonz.cz
tel.: 604 428 051

Nepřítomnost žáka lze oznámit buď na tel. čísle 585 208 587, nebo prostřednictvím e-mailu sekretariat@ckonz.cz či studijni@ckonz.cz.