Organizační struktura

Ředitel

Mgr. Pavel Zatloukal

Statutární zástupce ředitele

MgA. Petra Mimrová
studijni@ckonz.cz
tel.: 585 208 582, 604 527 533
studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu

Zástupce ředitele

Mgr. art Peter Remeník
koncertni@ckonz.cz
tel.: 585 208 584, 604 527 555
koncertní oddělení

Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativní pracovník

Irena Gazdagová
sekretariat@ckonz.cz
tel.: 585 208 587, 604 525 315

Administrativní pracovník, personalista

Libuše Literová
libuse.literova@ckonz.cz
tel.: 585 208 587

Protidrogová preventistka, výchovná poradkyně

Mgr. Yweta Šišková
yweta.siskova@ckonz.cz

Spirituál školy

Ing. et Mgr. Aleš Wrana
ales.wrana@ckonz.cz, bližší info ZDE
tel.: 736 600 383

Školní psycholožka

PhDr. Marie Marečková-Nosálková, Ph.D.
skolnipsycholog@ckonz.cz, bližší info ZDE

Předseda školské rady

Mgr. et Mgr. Václav Horák
vaclav.horak@ckonz.cz

Zástupce odborů pedagogů KEA

Mgr. Pavel Glogar
pavel.glogar@ckonz.cz
tel.: 604 428 051

Nepřítomnost žáka lze oznámit buď na tel. čísle 585 208 587 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@ckonz.cz nebo studijni@ckonz.cz.