Mgr. Lukáš Polčák

Vystudoval v Olomouci Přírodovědeckou fakultu obor učitelství geografie pro střední školy a Filozofickou fakultu obor anglická filologie. Dále absolvoval program celoživotního vzdělávání učitelská způsobilost k výuce anglického jazyka na středních školách. V rámci studia strávil semestr v Anglii na University of Manchester (2019) a následně strávil nějaký čas prací ve Spojených státech amerických (2019). Pedagogicky činný je na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.