O škole

Historie

Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi.

Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991.

Aktuálně

Významným mezníkem v historii školy se stalo její přemístění do krajského města Olomouce. Vedle nově rekonstruované raně barokní stavby, která je současně významnou kulturní památkou, nabízí škola svým posluchačům takové studijní možnosti, které významně zvyšují jejich šance na další uplatnění v uměleckém životě.

Výuka školy v překrásných prostorách bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici č. 13 byla slavnostně zahájena 1. září 2008.

 

Zřizovatel

Zřizovatelem naší školy je Českobratrská církev evangelická (ČCE). Ta je druhou největší církví v České republice a nejpočetnější protestantskou církví. Krátké informační video o ČCE je k dispozici zde.

Jako zřizovatel má ČCE v České republice celkem osm škol:

Bratrská škola: Církevní základní škola v Praze

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Sudická škola: Církevní MŠ a ZŠ Sudice

virtuální prohlídka

Školní soubory

 • Orchestr Konzervatoře Evangelické akademie

  Orchestr Konzervatoře Evangelické akademie je nedílnou součástí života školy. Za dobu svého trvání nastudoval různorodý a stylově pestrý repertoár od baroka po současnou hudbu. Podílí se na hudebním životě nejen školy. K významným projektům a akcím patří zejména jarní orchestrální koncerty, společné projekty s dalšími orchestry a komorními soubory, operní i baletní představení, vystoupení ke 30 letům založení Evangelické akademie, k oslavám 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické a 30 let Konzervatoře Evangelické akademie. Spolupracuje také s hudebníky z dalších orchestrů, se školním pěveckým sborem a nejúspěšnějšími žáky i absolventy jako sólisty.
  Orchestr v současné době vede Tomáš Klásek.
 • BaroKEA

  Soubor BaroKEA vznikl v roce 2014 a je složen ze studentů a absolventů Konzervatoře Evangelické akademie, které spojuje zájem o interpretaci starších stylových období, především baroka. Nástrojové obsazení zahrnuje studenty různých oborů: od smyčcových, dechových, drnkacích, klávesových a bicích nástrojů až po studenty zpěvu, přičemž rovněž spolupracuje s profesionálními hudebníky. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy, účastní se různých přehlídek a festivalů, prezentuje se na kulturních akcích města Olomouce a vystupuje na koncertech v rámci KPH v Čechách a na Moravě. V prosinci roku 2015 získal 2. cenu na soutěži Stonavská Barborka a byl vybrán k účasti na slavnostním závěrečném koncertě, který byl zaznamenám a vysílán regionální televizí. Zakladatelkou a uměleckou vedoucí souboru je profesorka olomoucké konzervatoře, cembalistka Ilona Růčková.
 • Soubor dechových nástrojů KEA

  Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc vznikl v září 2008 a měl původně v repertoáru jen taneční skladby (polky, valčíky, waltzy, tanga) pro malé dechové orchestry. První vystoupení proběhlo v únoru 2009 na reprezentačním maturitním plese KEA Olomouc. Na tomto plese soubor účinkuje pravidelně každý rok, dále se prezentuje na festivalech a promenádních koncertech ve Smetanových sadech v Olomouci. V současné době má v repertoáru také koncertní skladby pro dechové orchestry, a to skladby hlavně moravských autorů (M. Machek, E. Zámečník, V. Maňas ml., J. Volf, F. Maňas, B. Hajdůšek a další).

  V roce 2015 se soubor zúčastnil soutěže rozhlasových nahrávek Concerto Bohemia, získal třetí cenu a byl vybrán na koncert vítězů natáčený Českým rozhlasem a Českou televizí. Uměleckým vedoucím a dirigentem souboru je profesor Rudolf Beran.

Organizační struktura

 • Ředitel

  Mgr. Pavel Zatloukal

 • Statutární zástupce ředitele

  MgA. Petra Mimrová

  tel: 585 208 582, 604 527 533 studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu
 • Zástupce ředitele

  Mgr. art. Peter Remeník

  tel: 585 208 584, 604 527 555 koncertní oddělení
 • Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativa

  Mgr. Adéla Kolářová

  tel: 585 208 587, 604 525 315
 • Personální oddělení, provoz, administrativa

  Mgr. Hana Rumanová

  tel: 585 208 587, 604 222 683
 • Výchovná poradkyně

  Mgr. Kristýna Navrátilová, DiS.

  tel: 774 618 181
 • Metodik prevence

  Mgr. Lukáš Polčák

  tel: 733 569 335
 • Spirituál školy

  Ing. et Mgr. Aleš Wrana

  tel: 736 600 383
 • Předseda školské rady

  Mgr. et Mgr. Václav Horák

 • Zástupce odborů pedagogů KEA

  Mgr. Pavel Glogar

  tel: 604 428 051
 • Školní psycholog

  PhDr. Marie Marečková-Nosálková, Ph.D.