O škole

Historie

Konzervatoř Evangelické akademie byla založena v roce 1990 z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi.

Výuka na konzervatoři byla zahájena 1. září roku 1991.

Aktuálně

Významným mezníkem v historii školy se stalo její přemístění do krajského města Olomouce. Vedle nově rekonstruované raně barokní stavby, která je současně významnou kulturní památkou, nabízí škola svým posluchačům takové studijní možnosti, které významně zvyšují jejich šance na další uplatnění v uměleckém životě.

Výuka školy v překrásných prostorách bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici č. 13 byla slavnostně zahájena 1. září 2008.

virtuální prohlídka

Školní soubory

 • Olomouc Guitar Consort

  je hudební společenství mladých lidí hrajících na klasickou kytaru. V jeho řadách najdeme studenty a absolventy konzervatoří a vysokých škol, talentované žáky ZUŠ a také renomované učitele hry na kytaru v Olomouckém kraji. Nástrojové obsazení souboru je obohaceno o užití sopránové a basové kytary, které umožňuje široké rozvinutí barevných a dynamických odstínů hraných skladeb.

  Soubor vznikl na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jeho zakladatelem je Mgr. Miroslav Malina, profesor hry na kytaru.

  www.olomoucguitarconsort.cz

 • Ensemble Flauto Dolce

  vznikl v roce 2012 z žáků třídy zobcových fléten na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci pod vedením jejich profesorky Jitky Konečné. Repertoár souboru zahrnuje především skladby starších stylových období (renesance, baroko), který je obohacen o skladby soudobých autorů. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech školy a kulturních akcích města Olomouce.

  Současné složení souboru tvoří studentky:
  Kristýna Břenková, Božena Klepšová, Barbora Hrabčíková, Aneta Dostalíková, Andrea Vašíčková

  www.jitkakonecna.cz/ensemble-flauto-dolce

 • Soubor dechových nástrojů KEA

  Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc vznikl v září 2008 a měl původně v repertoáru jen taneční skladby (polky, valčíky, waltzy, tanga) pro malé dechové orchestry. První vystoupení proběhlo v únoru 2009 na reprezentačním maturitním plese KEA Olomouc. Na tomto plese soubor účinkuje pravidelně každý rok, dále se prezentuje na festivalech a promenádních koncertech ve Smetanových sadech v Olomouci. V současné době má v repertoáru také koncertní skladby pro dechové orchestry, a to skladby hlavně moravských autorů (M. Machek, E. Zámečník, V. Maňas ml., J. Volf, F. Maňas, B. Hajdůšek a další).

  V roce 2015 se soubor zúčastnil soutěže rozhlasových nahrávek Concerto Bohemia, získal třetí cenu a byl vybrán na koncert vítězů natáčený Českým rozhlasem a Českou televizí. Uměleckým vedoucím a dirigentem souboru je profesor Rudolf Beran.

Organizační struktura

 • Ředitel

  Mgr. Pavel Zatloukal

 • Statutární zástupce ředitele

  MgA. Petra Mimrová

  tel: 585 208 582, 604 527 533 studijní záležitosti, organizace výchovně vzdělávacího procesu
 • Zástupce ředitele

  Mgr. art. Peter Remeník

  tel: 585 208 584, 604 527 555 koncertní oddělení
 • Sekretariát ředitele, studijní oddělení, administrativa

  Bc. Adéla Kolářová

  tel: 585 208 583, 604 525 315
 • Protidrogová preventistka, výchovná poradkyně:

  Mgr. Yweta Šišková

 • Spirituál školy

  Ing. et Mgr. Aleš Wrana

  tel: 736 600 383
 • Předseda školské rady:

  Mgr. et Mgr. Václav Horák

 • Zástupce odborů pedagogů KEA:

  Mgr. Pavel Glogar

  tel: 604 428 051