Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů v Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci patří k těm oddělením, která formou skupinové výuky zajišťují teoretickou přípravu studentů směřující především k úspěšnému absolvování dílčích částí státních maturit a absolventských zkoušek. Předměty, jejichž výuku oddělení na škole zajišťuje a v dennodenní praxi realizuje, můžeme rozdělit na ty, které souvisí s všeobecným středoškolským vzděláním – český jazyk, anglický jazyk, italský jazyk, dějepis, dějiny umění, informační a komunikační technologie, základy křesťanské nauky, občanská nauka, tělesná výchova a předměty související s vyšším odborným vzděláním ukončeným absolutoriem – anglický jazyk, italský jazyk, francouzský jazyk, didaktika, didaktika HN, psychologie, pedagogika. V celoroční práci oddělení a ve spolupráci se studenty se pedagogové i studenti v rámci výuky zapojují do různých projektů, účastní se poznávacích exkurzí, přednášek, je nabízen i jazykový pobyt v zahraničí, navštěvují společně divadelní i filmová představení, organizován je lyžařský kurz a sportovní dny, v 5. a 6. ročníku je v rámci výuky pedagogických předmětů a didaktiky organizována pro studenty pedagogická praxe na partnerských ZUŠ.

Vedoucí oddělení

Mgr. Rajmund Huráň

Pedagogové

Český jazyk, Dějepis, Dějiny umění

Mgr. Yweta Šišková

Anglický jazyk

Mgr. Julie Tomešová

MgA. Petra Mimrová

Občanská nauka, Tělesná výchova

Mgr. Rajmund Huráň

Didaktika, Didaktika hudební nauky

Mgr. Tereza Gronychová

Základy křesťanské nauky, Psychologie, Pedagogika

Ing. et Mgr. Aleš Wrana

Informační a komunikační technologie

Vojtěch Obrusník

PC technologie v hudbě, Základy hudebního managementu

Mgr. Pavel Glogar

Italský jazyk

Mgr. Kristýna Jašková

Francouzský jazyk

MgA. Hana Čermáková