Mgr. Ing. Aleš Wrana

Vystudoval Stavební fakultu VUT Brno a Evangelickou teologickou fakultu UK. Jako farář sloužil 16 let v Ostravě, poté rok v Šumperku. Jeden semestr studoval v Lipsku, dvouměsíční sabatikl strávil v anglickém Lutonu. Čtyři semestry vyučoval Katechetiku na Pedagogické fakultě OU. Na KEA vyučuje Základy křesťanské nauky, Pedagogiku a Psychologii. S touto výukou základů křesťanství souvisí i jeho zájem o možnosti evangelizace a misie v dnešní době. Je členem příslušného církevního poradního odboru, několik let se účastnil práce česko-nizozemské komise k tématu Sekularizace, píše články do evangelických časopisů a na křesťanské weby.