Ubytování/Stravování

Informace o ubytování a stravování žáků

Konzervatoř zprostředkovává ubytování žáků v domovech mládeže středních škol, se kterými má sjednanou smlouvu o ubytování.

Přihlášku žáka k ubytování podává rodič – zákonný zástupce žáka – přímo konkrétnímu DM. Bližší informace o ubytování Vám sdělí Domov mládeže.

Kontakty na DM:

Střední škola logistiky a chemie – www.sslch.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotní E. Pöttinga – www.epol.cz

Střední škola polytechnická – www.ssprool.cz

Aktuální přihlášky najdete na příslušných webových stránkách.

Ke stravování (obědy) neubytovaných i ubytovaných žáků je možno se přihlásit ve školní jídelně Střední školy zemědělské a zahradnické, Gorazdovo náměstí 1 – www.zemedelkaolomouc.cz (Tuto možnost mají žáci i po zahájení školního roku.)