MgA. Hana Čermáková

Studovala flétnu na brněnské konzervatoři a na JAMU v Brně (MgA 1990). Účastnila se mistrovských kurzů: v r. 1989 Petera-Lucase Grafa ve Švýcarsku a v r. 1990 Eugenie Zukerman (USA) v Německu. V r. 1990 obdržela stipendium francouzské vlády pro roční studijní pobyt v Paříži u prof. Conservatoire Supérieur de Musique Alaina Mariona. V r. 1991 získala stipendium nadace Alberta Roussela pro studium flétny a komorní hry na Ecole Normale de Musique de Paris. V letech 1992–1996 studovala hudební vědu na Univerzitě Paris IV-Sorbonne a obdržela Diplome licence. Od r. 1997 vyučuje flétnu a francouzský jazyk na Konzervatoři Evangelické akademie. V r. 2002 byla lektorkou XIII. ročníku Letních fléten prof. Františka Malotína v Olomouci.