Oddělení dechových nástrojů

Dechové oddělení je největším oddělením v Konzervatoři Evangelické akademie. Naši pedagogové vyučují všechny dřevěné a žesťové dechové nástroje.

Trubka je typická svým jásavým tónem, lesní roh má slavnostní zvuk. Tyto nástroje společně s trombónem a tubou jsou využitelné jak v symfonickém orchestru, tak v orchestrech dechových, jazzových a v různých komorních souborech.

Z dřevěných dechových nástrojů je nejpopulárnější příčná flétna, ale vyučujeme také flétnu zobcovou. Hoboj a fagot najdou uplatnění v symfonických orchestrech a v mnoha komorních uskupeních. Klarinet a jeho příbuzný nástroj saxofon mají univerzální uplatnění v hudbě klasické i populární.

Vedoucí oddělení

MgA. Petr Levíček

Pedagogové

Hra na zobcovou flétnu

Ing. Jitka Konečná, Ph.D.

Hra na příčnou flétnu

MgA. Hana Čermáková

MgA. Petr Hladík

MgA. Petr Pomkla

Hra na hoboj

MgA. Gabriela Kummerová

Hra na klarinet

Mgr. Aleš Janeček, ArtD.

MgA. Lukáš Broda

Hra na fagot

Mgr. Pavel Zatloukal

MgA. Jan Dvořák

Hra na trubku

MgA. Vladimír Češek

Hra na lesní roh

MgA. Petr Levíček

Hra na trombón

Rudolf Beran

MgA. Dalibor Procházka

Hra na tubu

Rudolf Beran