Vladimír Češek – trubka

Konzervatoř studoval v Kroměříži pod vedením prof. J.Račanského. Po absolvování konzervatoře nastoupil vojenskou základní službu u Posádkové hudby Olomouc.
Po ukončení základní vojenské služby studoval JAMU v Brně u prof. M.Jermáře a současně se stal členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Po ukončení studia na JAMU v roce 1986 nastoupil jako první trumpetista do souboru Moravanka Jana Slabáka.
Od roku 2000 vyučuje na Konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži a od roku 2002 na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.