Aleš Janeček – klarinet

Absolvoval hru na klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a poté na Ostravské univerzitě ve třídě doc.Valtra Vítka. Již za studií se zúčastnil mnoha klarinetových interpretačních kurzů a soutěží a soustavně se věnoval komorní hudbě (1. cena Anglo-Czechoslovak Trust Londýn 1996 – dechové trio)
Několikrát natáčel sólově i s různými komorními seskupeními pro Český rozhlas. Pravidelně hostuje s orchestry v České republice i v zahraničí (Filharmonický orchestr České Budějovice, FBM Zlín, or-chestr MDO, Evropský orchestr Passau apod.).
Od roku 1999 je prvním klarinetistou a sólistou Moravské filharmonie Olomouc.
V koncertní sezóně 2006/2007 byl členem „the Macao Orchestra“ (Makao – Čína) a pedagogem klarinetu na Macao Conservatory.
Od roku 2001 vyučuje klarinet na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium na bratislav-ské VŠMU.
Věnuje se také folklórní hudbě, dechové hudbě a jazzu.
Intenzívně se věnuje komorní hudbě s dechovými, smyčcovými nástroji a klavírem a je zakládajícím členem mnoha komorních seskupení ( Arion Quintet, Collegium Arion, trio Éclair, Q Air Force, Lig-num Quintet aj.). Natočil řadu CD.