Mgr. Monika Klapalová, Ph.D.

Vystudovala PdF UP v Olomouci, obor pedagogika – hudební výchova pro střední školy (Mgr.) a postgraduální studium v oboru Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.). V rámci studia se aktivně účastnila odborných konferencí s mezinárodní účastí (například PdF UJEP Ústí nad Labem, PdF OU Ostrava, ČPdS Brno, SOCIALIA Banská Bystrica, ČAPV České Budějovice a další). Pedagogicky působí na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.