Mgr. Daniel Zouhar

Vystudoval Filozofickou fakultu obor latinská a ukrajinská filologie v bakalářském studijním programu, následně pokračoval tamtéž s kombinací Obecná lingvistika a Latinská filologie, které zakončil magisterskou závěrečnou zkouškou. Během studia strávil jeden měsíc na Univerzitě Tarase Ševčenka v Kyjevě (2010). Jeho diplomová práce byla na téma Transformace mešního řádu mše svaté v šedesátých letech 20. století (2016). Vyučování se věnuje zatím jen okrajově a v současné době učí doplňkový předmět Latinský jazyk na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Převážnou část svého času věnuje činnosti v oblasti finančního poradenství, kde má kvalifikaci na poskytování úvěrů, investic a pojištění (založené licence mezi lety 2018–2022). Kromě toho se nyní chystá na dokončení studia v oboru Katolická teologie, který v roce 2013 přerušil, a hledání cest, jak naučit žáky základních a středních škol finanční gramotnosti.