Lucie Fišerová – cembalo

studovala klavír u Hany Pelikánové na brněnské konzervatoři a poté pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně – obor hra

na cembalo u Barbary Marie Willi a vedlejší obor hra na varhany u

Vratislava Bělského. Během studia se zúčastnila několika mezinárodních soutěží a řady mistrovských kursů vedených předními cembalisty

(např. Bob van Asperen, Jacques Ogg, Lars Ulrik Mortensen, Francoise Lengellé, James Johnstone). V letech 1999-2000 absolvovala roční stáž na Hochschule für Musik Franz Liszt v německém Výmaru, kde se pod vedením Prof. Bernharda Klapprotta věnovala hře na cembalo, clavichord a studiu generálbasu. O několik let později tamtéž získala navíc cenné zkušenosti během postgraduálního studijního programu Aufbau-A.
Od roku 2000 vyučuje cembalo na JAMU v Brně. Od roku 2001 pedagogicky působí také na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, kde se věnuje výuce hry na klavír a cembalo a intenzivně také doprovázení na oba zmíněné nástroje. Jako lektorka hry na cembalo se podílela na letních Olomouckých mistrovských kursech pořádaných Konzervatoří Evangelické akademie. V roce 2005 se stala členkou souborů Collegium musicum Brno a La Gambetta, s kterými kromě mnoha koncertů na různých festivalech pořídila i řadu  nahrávek pro Český rozhlas. Spolupracuje také s orchestrem dobových nástrojů The Czech Ensemble Baroque a komorním orchestrem Czech Virtuosi, s nímž podnikla jako sólistka turné po Španělsku.

Je vyhledávanou hráčkou generálního basu a doprovazečkou pěvců a instrumentalistů. Jako sólová cembalistka vystupovala nejen v

České republice, ale i v zahraničí (Slovensko, Německo, aj.)

V roce 2012 vydal Radioservis premiérové CD s Čartovými sonátami pro flétnu a basso continuo, na jejichž nahrávce se významně podílela.