Mgr. et PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.

Vystudovala Konzervatoř v Brně, obor varhany a kompozici, ve které pokračovala na brněnské JAMU. V letech 2000–2005 byla posluchačkou doktorandského programu studia hudební vědy a hudební teorie na Katedře muzikologie FFUP v Olomouci. Je autorkou knih Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově, Ezechiel Ambros, František Perna, Hudba v olomouckých spolcích v letech 19181939 a řady studií v odborných časopisech (Musicologica Olomucensia, Muzikologické fórum, Musikgeschichte in Mittel und Osteuropa, Kulturní revue Olomouckého kraje, Olomoucký archivní sborník). Podílela se na knize Hudba v Olomouci 19452013 a slovníku Osobnosti Olomouckého kraje (Olomouc 2016). V letech 2005–2020 působila jako odborná asistentka na Katedře muzikologie FF UP v Olomouci. Pedagogicky je činná na KEA v Olomouci a Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.