Mgr. Petr Vrána – housle

Petr Vrána (nar. 16. 11. 1976) pochází z Vysoké u Hustopečí nad Bečvou. Absolvoval Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a magisterský studijní program Hudební umění na Umělecko-pedagogické katedře PdF Ostravské univerzity v houslové třídě prof. Zdeňka Goly. V letech 2001–2013 působil v Komorní filharmonii Pardubice a od roku 2004 je členem smyčcové formace Corvus Quartet, s níž se pojí i jeho aranžérské aktivity. Výuce houslové hry na KEA Olomouc se věnuje od roku 2010. Funkci vedoucího oddělení strunných a bicích nástrojů zde zastává od roku 2016. Každoročně vyučuje na Olomouckých interpretačních kurzech OLMIK. Je také autorem několika hudebně-teoretických výstupů, které byly publikovány ve sbornících mezinárodních konferencí nebo odborných časopisech v Čechách a na Slovensku.