Petr Vrána – housle

Hře na housle se začal věnovat v 11 letech. Svá umělecká studia absolvoval na Moravě. V roce 1996 absolvoval konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v letech 1997 – 2001 pak studoval na Institutu pro umělecká studia v Ostravě. Zde byl žákem Prof. Zdeňka Goly, jehož pedagogického vlivu si nejvíce cení a považuje. Fascinace komorní hudbou jej ovládla již během studií, kdy byl dočasně členem komorního orchestru Camerata Janáček v Ostravě.

Od roku 2001 je angažován v Komorní filharmonii Pardubice, na jejíž půdě stál v roce 2004 u zrodu alternativní smyčcové formace Corvus Quartet, jejímž členem je dosud. Vzhledem k multižánrovému zaměření souboru se na jeho repertoáru podílí aranžérsky již od jeho zrodu. Výsledkem Vránovy aranžérské práce je zatím první CD nosič Corvus Quartetu, který byl vydán v roce 2010. Od roku 2011 je členem souboru Collegium Arion a pedagogem hry na housle na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.