Mgr. Pavel Glogar

Vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě a následně obor muzikologie na FF UP Olomouc (Mgr. v r. 1998).  Vlastní produkční studio GOstudio sloužící k tvorbě jeho autorské scénické hudby, úzce spolupracoval s olomouckým hudebním skladatelem Darkem Králem na jeho projektech (scénická hudba i vydaná CD projektu Maya), dále spolupracuje s mnoha osobnostmi i institucemi opavského regionu. Pedagogicky je činný na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci a působí jako zástupce statutárního orgánu v ZUŠ Opava.