Barbara Sabella

Vystudovala gymnázium v Havířově, poté Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor zpěv. Dále se vzdělávala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (MgA. 2006). Zúčastnila se pěvecké soutěže W. A. Mozarta ve Vidnavě (2. místo, 2000), mezinárodní pěvecké soutěže Iuventus Canti ve Vrábloch (2. místo, 2001), mezinárodní pěvecké soutěže R. Rózického v Gliwicích (cena za nejlepší interpretaci písně R. Rózického, 2001), Pěvecké soutěže duchovní a koncertní hudby na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1. místo, 2002). V roce 2004 absolvovala letní pěvecké kurzy u R. Kabaivanské a R. Brusona v Sieně. V průběhu studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně hostovala v Národním divadle moravskoslezském, v Národním divadle v Brně a v Moravském divadle v Olomouci. V letech 2006–2021 byla sólistkou Moravského divadla Olomouc. Pedagogicky je činná na KEA v Olomouci a na katedře hudební výchovy UPOL.