Mgr. et Mgr. Václav Horák

V roce 2006 absolvoval (Mgr.) Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (Učitelství pro střední školy: Hudební výchova – hra na klavír), roku 2007 (Mgr.) Filozofickou fakultu tamtéž (obor Muzikologie), a to s vyznamenáním. Během studií mj. získal Cenu rektora Univerzity Palackého, 2. místo na Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult a oceněn byl rovněž Nadací Leoše Janáčka. Klavír studoval také soukromě u Stanislava Běhala a Jany Šumníkové, na UP u Ladislava Pulcherta. Účastnil se interpretačních kurzů u doc. Evy Fischerové-Martvoňové, prof. Bronisławy Kawally-Ryszky a Mistrovské školy klavírní pedagogiky v polském Sanoku. Na Konzervatoři Evangelické akademie působí od roku 2007.