MgA. Ilona Růčková, Ph.D.

Interpretka na historické klávesové nástroje (cembalo, varhany, klavír) a pedagožka vystudovala obor klavír na Konzervatoři v Brně a obor cembalo na JAMU v Brně u B. M. Willi, hru na varhany studovala u V. Bělského. Hře na historické klávesové nástroje se dále věnovala v rámci zahraniční stáže na Hochschule für Musik v Trossingenu pod vedením předních odborníků na historicky poučenou interpretaci, cembalo studovala u L. U. Mortensena, historické varhany u L. Ghielmiho a kladívkový klavír u E. Selheima. Poté absolvovala postgraduální studium na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u G. Murray a svá studia zakončila doktorátem na JAMU v Brně ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou. Výběr z vrcholného klavírního díla skladatele J. A. Štěpána nahrála pro Český rozhlas a jeho klavírní koncert Es dur vydala ve výběrové řadě disertačních prací Edičním střediskem JAMU v Brně. Účastnila se mezinárodních soutěží a mnohých mistrovských kurzů u světově renomovaných umělců jako např. J. B. Christensen, A. Schiff, J. Ogg, B. van Oort, A. Marcon, J. A. Bötticher, J. Toll, R. Hill, B. Klapprott, J. Rondeau a další. Aktivně se věnuje koncertní činnosti, jako sólistka i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i zahraničních umělců a ansámblů specializujících se na interpretaci barokní a klasicistní hudby (např. Jeune Orchestre atlantique /Fr/, Czech Ensemble Baroque ad.). V r. 2013 založila soubor Collegium Moraviensis. Spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. V letech 2005–2016 pedagogicky působila na JAMU v Brně. Od r. 2002 vyučuje hlavní obor cembalo na KEA, působí zde jako korepetitorka na cembalo i klavír a založila a vede studentský barokní soubor BaroKEA. Od r. 2018 vyučuje cembalo a klavír také na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Je organizátorkou a lektorkou vzdělávacího programu MŠMT pro pedagogy ZUŠ pořádaného na olomoucké konzervatoři. Vede kurzy a semináře zaměřené na interpretaci barokní a klasicistní hudby.