Ladislav Moravetz

Je evangelický církevní hudebník, hudební pedagog a skladatel. Nejdříve se věnoval lidovému muzikantství a taneční hudbě, v r. 1991 získal od Českobratrské církve evangelické stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na trubku u prof. L. Cruze. Po absolutoriu studoval dále na Církevní hudební škole a na Vysoké škole umění v Berlíně obor evangelická církevní hudba (hra na varhany: prof. L. van Doeselaar a E. Wiersinga, sbormistrovství: prof. U. Gronostay, zpěv: prof. D. Hackel a prof. A. Stolte, varhanní improvizace: prof. F. Meinel, hudební teorie: prof. dr. W. Dinglinger, klavír: prof. L. Großmann, hymnologie: KMD Christian Finke). V Berlíně částečně vykonával kantorskou službu ve sborech Berlin-Buch a Berlin-Lankwitz. Od r. 2001 působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické, je vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie, delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu (od r. 2018 členem předsednictva), varhaníkem a sbormistrem Evangelického chóru Zlín. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a hymnologii na KEA v Olomouci. Je autorem Missy subhostinensis pro sbor a varhany, Adventní rapsodie a Reformačního concertina pro orchestr, varhanních sbírek Chvalčovské miniatury, sbírek sborových zpěvů Zlínské sboropění, Cantate, Jubilate, Dvanácti preludii pro klavír a také skladby pro sbor a klavír „Vidění“ na texty z knihy Janova zjevení.