Mgr. Alice Ondrejková, Ph.D.

Vystudovala Historii na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (Mgr. 2004) a posléze Muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D. 2011). Vzdělání si rozšiřovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (BcA.2008), kde v rámci studia absolvovala zahraniční stáž u prof. Elizabeth Kovacs (zpěv) a Didiera Orlowskeho (režie) na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Dále se věnovala studiu v oboru Zpěv na Akademii staré hudby v Brně ve třídě Ireny Troupové (Bc. 2012). Je uměleckou vedoucí barokního souboru Ensemble Serpens cantat a pedagogicky působí na KEA v Olomouci a SZUŠ A. R. K. Music v Brně.