Mgr. Tomáš Klásek

Absolvent JAMU Brno – Hra na fagot. V letech 1997–2003 nabíral orchestrální praxi ve Státní filharmonii Brno a poté v Moravské filharmonii Olomouc. Od roku 2000 nepřetržitá získává sbormistrovskou a dirigentskou praxi – sbormistr smíšeného pěveckého sboru Chorus Mauritiensis. Další praxe: Kurzy dirigování orchestru 2001–2007 (M. A. Machek); praxe sborového zpěváka 2003–2006 v Českém filharmonickém sboru Brno; akademický rok 2007–2008 studium JAMU, kurzy ESF – sbormistrovství (doc. L. Mátl). Od roku 2010 je dirigentem Komorního orchestru Iši Krejčího Olomouc a taktéž pravidelným účastníkem mistrovských kurzů OLMIK, obor Hra na fagot. Od roku 2016 je ředitelem ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. Od školního roku 2021/2022 působí také jako dirigent orchestru Konzervatoře Evangelické akademie a člen Dramaturgické rady školy.

Motto: Poctivost-Pracovitost-Porozumění-Pokora