MgA. Petr Šumník

Je absolventem Konzervatoře v Pardubicích, obor hra na klavír, a JAMU v Brně, obor řízení orchestru, sboru a opery (abs. 1989). Působil postupně jako dirigent v Moravské filharmonii, jako šéf opery ve Slezském divadle v Opavě a jako dirigent v Moravském divadle. V současnosti zde zastává funkci šéfdirigenta. Je držitelem několika prestižních cen „Libušek“ z operních festivalů pořádaných Jednotou hudebního divadla, a to za hudební nastudování oper (Pucciniho Bohéma, Poulencovy Dialogy karmelitek, Janáčkova Její pastorkyňa aj. ). Pedagogicky působí na KEA v Olomouci a na JKO v Ostravě.