Ivan Choupenitch – zpěv

Mgr. Ivan Choupenitch, Ph.D.

Studiu operního zpěvu se věnoval na fakultě Běloruské Akademie hudby v letech 1981–1986. Od roku 1991 až do 1994 prohluboval svá studia na Hudební akademii umění v Itálii v Osimu (Accademia D‘Arte Lirica e Corale citta di Osimo). Roku 1992 studoval zpěv také u Maestra Franca Corelliho. V roce 2019 úspěšně obhájil disertační práci a k magisterskému titulu získal i doktorát na JAMU v Brně. Svou profesionální kariéru započal v roce 1984 ve Státním akademickém velkém divadle opery a baletu v Bělorusku a od roku 1992 působil na scéně Janáčkovy Opery v Brně jako sólista opery. Zpíval také v mnoha divadlech světa, např. ve Španělsku, Německu, Itálii, Holandsku, Švédsku, Japonsku a ve VB. Od roku 2003 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti. Poskytuje hodiny zpěvu a odborné konzultace na Statní konzervatoři v Brestu (Bělorusko), taktéž významně působí jako pedagog na Akademii „Mario del Monaco“ v Pesaru v Itálii a na Běloruské Státní Akademii hudby v Minsku. Je stálým členem odborných porot na Mezinárodních soutěžích operních a komorních pěvců: Mezinárodní vánoční pěvecká soutěž (Minsk), Mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec (Praha), Mezinárodní hudební soutěž Forte (New York). Od roku 2018 pracuje jako odborný pedagog zpěvu na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, na níž se také pedagogicky zapojuje do letního pěveckého kurzu „OLMIK“, pořádaný touto školou.