MgA. Dita Rozumková Brlicová

Vystudovala gymnázium a poté absolvovala Konzervatoř v Brně, obor klasický zpěv (DiS. 1997). Dále se vzdělávala na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (MgA. 2001) u národní umělkyně prof. Naděždy Kniplové. V rámci VŠ studií pobývala na stáži v Hochschule der Künste Berlin (1998). Zúčastnila se řady mistrovských pěveckých kurzů, např. u Evy Randové či prof. Petera Mikuláša, festivalů nebo seminářů interpretace staré hudby pod vedením Evelyn Tubb. Koncertně se představila v ČR, spolupracovala s dirigentem Liborem Peškem, nahrávala pro ČRo, zpívala v Anglii, Německu, Rakousku, Itálii, Belgii, SR, Francii. Pedagogicky působí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.