Miroslav Malina

Mgr. Miroslav Malina

Pochází z Uherského Hradiště, kde navštěvoval na Lidové škole umění hodiny kytary u prof. Aloise Menšíka, jednoho z nejlepších českých učitelů hry na kytaru. Poté úspěšně vykonal talentové zkoušky na brněnskou konzervatoř, kde studoval ve třídě prof. Arnošta Sádlíka. Na absolventském koncertu zde přednesl Koncert pro kytaru a orchestr D dur od Maria Castelnuova-Tedesca. Po ukončení konzervatoře pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v mistrovské třídě prof. Štěpána Raka. Svoje vzdělání si doplnil studijními pobyty u světově uznávaných kytaristů a pedagogů: S. Abreu, C. Cotsiolis, Monika a Jurgen Rostovi, P. Pellegrini a I. Suzuki. Do kompozičních tajemství skladeb pro kytaru jej zasvětili J. Obrovská, Š. Rak a V. Kučera a do poučené interpretace renesanční a barokní hudby A. Menšík. Z mnoha ocenění na soutěžích si nejvíce váží zvláštní ceny za nejlepší interpretaci skladeb J. S. Bacha na mezinárodní soutěži v Kutné Hoře. V současné době vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie a je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Olomouc Guitar Consort.