MgA. Petra Machková Čadová

Započala svá studia u pana učitele Ivo Rajniše, pokračovala na konzervatoři a JAMU v Brně, dále pak na Hogeschol voor de Kunsten Utrecht a soukromě u prof. Gottfrieda Greinera. Je finalistkou soutěže Gaspara Cassadó v Tokiu a laureátkou soutěží Letních škol barokní hudby v Kelči a Holešově. Stala se vyhledávaným interpretem, spolupracuje s významnými umělci a soubory současné hudební scény (Musica Figuralis, Ensemble Coloredo, Ensemble Damian, Musica Florea, Solamente Naturalis, Musica Aeterna, atd.). Účastnila se zajímavých festivalů a koncertů (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Haydnovy hudební slavnosti, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival, Olomoucké barokní slavnosti, Festival Baroko, Opera Schrattenbach, Festival Petera Dvorského atd.). Zapojila se do projektu Otevřená věda pod záštitou Akademie věd České republiky. Je koordinátorkou programu Erasmus+ na Základní umělecké škole Litovel a vyučuje na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Podporuje vzdělávání na poli historicky poučené interpretace, úzce spolupracuje s Accademia di Arti Antiche ResonArs Assisi. Se svým teamem Erasmus+ byla nominována na prestižní cenu EITA – European Innovative Teaching Award. Je chovatelkou koní.