MgA. Luděk Zakopal – kontabas

Kontrabas studoval nejprve na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Mgr. Gajdoše a poté absolvoval na Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Žaluda. Během studií se zúčastnil mnoha mezinárodních kontrabasových kurzů a soutěží u nás i v zahraničí, na nichž získal několik ocenění, za zmínku stojí 2. místo v Mezinárodní kontrabasové soutěži Fr. Gregory v Kroměříži v r. 1995 či ocenění poroty za nejlepší provedení soudobé skladby na Mezinárodní kontrabasové soutěži v Brně v r. 1998. Jako člen seskupení Komorní sólisté konzervatoře se zúčastnil rozhlasové soutěže orchestrů, kde získali 1. místo. Profesní kariéru začal ještě při studiích na AMU v r. 1996 jako člen Symfonického orchestru Českého rozhlasu, 2000–2002 byl vedoucím skupiny kontrabasů v Čínské filharmonii v Pekingu. Od r. 2003 vedl sedm let kontrabasovou skupinu v Macao Orchestra v čínském Macau. Po návratu do ČR je od r. 2011 vedoucím skupiny kontrabasů v Moravské filharmonii Olomouc a je členem souboru Collegium Arion.