Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů

 • přenášení tónů z různých oktáv do hlasové polohy uchazeče
 • zpěv intervalů směrem nahoru
 • zpěv durového a mollového kvintakordu
 • schopnost zazpívat spodní, střední a vrchní tón u durového nebo mollového kvintakordu a jeho obratů
 • sluchové rozlišení charakteru durových a mollových akordů
 • sluchová orientace v intervalech, schopnost intervaly také zpívat
 • sluchová orientace v akordech (určení počtu a intonace jednotlivých tónů akordu)
 • transpozice libovolné lidové nebo národní písně (zpěv bez doprovodu od určených tónů)
 • zkouška z rytmu – opakování rytmického útvaru
 • znalost všech durových i mollových stupnic (včetně předznamenání) a akordů (základních)*
 • znalost hudebního italského názvosloví*
 • orientační přehled o hudebních nástrojích*
 • zběžná orientace v dějinách hudby (přehled o základních slohových obdobích a příslušných nejvýznamnějších představitelích)*
 • orientační znalosti o duchovní hudbě*

Pozn.:

*Znalosti vítány, avšak nejsou podmínkou pro přijetí – nebudou tedy u talentových zkoušek bodovány

Zpět na Přijímací řízení.