Trubka

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto v půlových notách – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice

Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (Wajgl, Arban, Kolář, Novák aj.)

Přednes – rychlá a pomalá věta z koncertu, sonáty, fantazie či suity

Hra zpaměti není podmínkou.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.