Harfa

Stupnice dur i moll rovným pohybem v rozsahu 3 oktáv

Tónický kvintakord a jeho obraty arpeggio, rozloženě (čtyřzvuky)

Etudy:

E. Schuëcker op. 8: etuda  č. 2  Nadermann I. díl: 1, 2, 3, 6

J. L. Dusík: Sonatiny (výběr, musí být celá sonatina)

M. Grandjany: Petite Suite Classique (výběr)

nebo

M. Tournier: Quatre Préludes (výběr)

Hra zpaměti podmínkou.

 

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.