Housle

Stupnice a rozložené akordy ve třech oktávách – legato, jedna durová a jedna mollová stupnice (podle vlastního výběru) – zpaměti
Ukázka hry dvojhmatů (tercie, sexty, oktávy) – buďto na stupnici, nebo ve cvičení od Ševčíka, případně v etudě
Etudy – tři etudy s různou technickou problematikou (Mazas, Kreutzer aj.), z toho minimálně jedna zpaměti
Přednes – jedna věta z koncertu (např. Viotti, Bériot) – zpaměti.
Uchazeči-maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty (Händel, Corelli, Telemann, Vivaldi aj.)

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.