Lesní roh

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, obraty T5), tenuto, legato a staccato – z toho nejméně jedna durová a jedna mollová stupnice

Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (E. Wipperich, M. Alphonse aj.)

Přednes – dvě kontrastní skladby či dvě věty ze sonáty nebo koncertu.

Hra zpaměti není podmínkou.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

 

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.