Zobcová flétna

Stupnice a akordy (do 4#, 4b, velký a malý rozklad T5), legato a tenuto

Etudy – dvě etudy s různou technickou problematikou (např. F. Brüggen, H. U. Staeps, H. M. Linde, A. Davis atd.)

Přednes

Hra na sopránovou zobcovou flétnu

téma s variacemi od Jacoba van Eycka ze sbírky „Der Fluyten Lust-hof“

nebo raně barokní sonáta či canzona s doprovodem (technicky srovnatelná s variacemi v. Eycka)

Hra na altovou zobcovou flétnu

sonáta vrcholného baroka s doprovodem (např. Telemann, Händel, Schickhardt, Chedeville)

pomalá a rychlá věta

Skladba soudobého skladatele (H. M. Linde, A. Dorwath atd.)

3 až 5 minut

 

Uchazeč přednese jednu skladbu zpaměti.

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.