Viola

Stupnice a rozložené akordy ve třech oktávách, legato, jedna durová a jedna mollová stupnice začínající na struně C – zpaměti
Etudy – alespoň dvě etudy s různou technickou problematikou (Mazas, Kreutzer, Moravec – 1. díl), z toho minimálně jedna zpaměti
Přednes – jedna věta z koncertu nebo sonáty takového druhu, aby prokázala technické dovednosti i hudební cítění uchazeče
Uchazeči-maturanti si připraví navíc jednu větu z barokní sonáty (Händel, Corelli, Telemann, Vivaldi aj.)

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

Požadavky ke zkoušce z talentových předpokladů naleznete ZDE.

Zpět na předchozí stránku.